Skip navigationen

Udligningsreform: Medunderskriver på brev

I de seneste dage har borgerne kunne følge med i landsdækkende nyheder om, at en større gruppe borgmestre i hovedstadsregionen har sendt brev til landets finansminister og til social- og indenrigsminister om regeringens udspil til udligningsreform. Dragør Kommunes borgmester Eik Dahl Bidstrup er medunderskriver på brevet.

Nyhed
Anbefal denne nyhed:
Mønter

Behov for et møde – stop forskellen

I brevet peger borgmestrene på en række udfordringer, og hensigten er at få et møde i kalenderen med de ansvarlige forhandlere fra regeringen. Et sådant møde vil give mulighed for at uddybe borgmestrenes store bekymring for udspillets øgede forskelsbehandling mellem Øst- og Vestdanmark samt hovedstadskommunerne imellem.

Eik Dahl Bidstrup siger: ”Faktum er, at hovedstadsregionen i dag sender 14 mia. kr. vestover. Det er allerede en fordobling siden 2007. Med udspillet til ny udligningsreform ligger der endnu en regning på yderligere 1,4 mia. kr. og venter en lille gruppe kommuner og deres borgere.”

Han fortsætter: ”Det er simpelthen urimeligt og resultatet er, at det stiller landets borgere ulige – ikke lige. Det er og har været vores ædruelige argument baseret på fakta. Det er løbet løbsk. Der er brug for at stoppe forskellen nu.”

Dragør – endnu 13,4 mio. kr.

Dragør Kommune betaler i dag ca. 104 mio. kr. (netto) i udligning. Med regeringens udspil skal Dragør Kommune betale yderligere ca. 13,4 mio. kr. mod at kunne sætte borgernes kommuneskat op med 0,34 procent.