Skip navigationen

Haveaffald

Afhentningsordning for haveaffald.

Sæsonen går fra 1. april til 28. november.

Dagen før afhentningsdagen skal haveaffaldet sættes ud til vejen, så vognmanden kan se det.

Se afhentningsdage.

Hvad er haveaffald?

Haveaffald er først og fremmest

 • græs, ukrudt og grene
 • grønne rester fra køkkenhaven
 • andet grønt affald fra haven.

Haveaffald må ikke indeholde

 • plastik
 • dagrenovation
 • jord, sten og lignende
 • jern og metal
 • murbrokker, beton

Emballering

Haveaffaldet må kun stilles ud i

 • grønne haveaffaldsbeholdere
 • papirsække (kan købes i super- og byggemarkeder)
 • grene bundet med snor af sejlgarn o.l. (bundterne må højst være 0,5 x 1,0 meter) og må ikke overstige 25 kg. 

Haveaffaldet bliver ikke taget med hvis

 • det indeholder andet end haveaffald
 • er stillet ud i plastiksække

Afbrænding af haveaffald

Afbrænding af haveaffald er kun tilladt på landbrugsejendomme.

Hjemmekompostering

Det er stadig bedst for miljøet at kompostere haveaffaldet hjemme i haven - derved indgår affaldet i havens
naturlige kredsløb.

Genbrugspladsen

Haveaffald kan også afleveres på genbrugspladsen.

Kompostmuld

Foråret er på vej. Afhentning af kompostmuld kan ske på genbrugspladsen den 24. marts - 8.april.

Læs mere om kompostmuld på ARC's hjemmeside.  

Vil du vide mere

Hvis du vil vide mere om haveaffaldsordningen, er du velkommen til at kontakte Plan & Teknik på telefon 32 89 03 04, eller Borger og Social 32 89 01 87.

Kontakt

Plan og Teknik - sekretariat

Du kan sende en mail til Plan og Teknik - sekretariatet
OBS! Når du sender en mail til os, bliver du bedt om at bruge din NemID. På den måde bliver mailen sikker, og du kan skrive dine personlige oplysninger som fx dit cpr.nr.