Skip navigationen

Affald og genbrug

På disse sider kan du få information om genbrug og affald. Du kan hvilken affaldsordning, du har på din adresse, hvornår du får afhentet affald, og du kan give besked om fejl og ændre tømning.

Din affaldsordning

Her kan du se hvilken affaldsordning, der er registreret på din adresse, fx. hvornår du får tømt/afhentet dagrenovation, haveaffald, papir og storskrald.

Har du ikke fået hentet dit affald?

Husk, renovatøren kører indtil kl. 18, så måske er de ikke nået til dig endnu? 

Vil du bestille pap- og papircontainer?

Du kan bestille en papircontainer til dit genbrugspapir. Containeren er en 240 liters beholder, og den er gratis.

Vil du ændre din affaldsordning?

Du kan ændre din affaldsordning, så du fx. får en ekstra posetømning med afhentning samme dag som din almindelig posetømning.

Ændr affaldsordning

Affaldssortering

Få hjælp til at sortere dit affald:

  • Asbest og eternit
  • Batterier
  • Elektronik
  • Glas
  • Haveaffald
  • Kompost
  • Miljøfarligt affald
  • Papir
  • Pap
  • Storskrald

Læs om affaldssortering

Kontakt

Plan og Teknik - sekretariat

Du kan sende en mail til Plan og Teknik - sekretariatet
OBS! Når du sender en mail til os, bliver du bedt om at bruge din NemID. På den måde bliver mailen sikker, og du kan skrive dine personlige oplysninger som fx dit cpr.nr.