Skip navigationen

Mit affald - ændring af affaldsordning eller affaldsbeholder

Du kan ændre på antallet og typen af affaldsbeholdere. Din kommune eller affaldsforsyning kan have krav omkring minimum antal spande på en ordning. Anmodningen sendes til kommunen eller forsyningen, som behandler anmodningen og giver dig besked tilbage.

Det får du brug for

  1. NemId

Sådan gør du

  1. Log på med NemId
  2. Indtast adressen, hvor der ønskes ændringer
  3. Vælg ændringer og tilføjelser af affaldsordning
  4. Gennemgå anmodningen og send