Skip navigationen

Adgangsvej og beholderplacering - to muligheder for afhentning

Du kan frit placere dine beholdere, hvor du vil og selv køre dem frem til skel, når de skal tømmes. Hvis du ønsker, at skraldemanden skal hente beholderne er der nogle krav til adgangsvej, som skal være opfyldt.

Du har to muligheder

 1. Kør affaldsbeholder eller -sæk frem til skel*)
  Her bestemmer du selv, hvor på din grund beholder eller affaldssæk skal stå. Det eneste krav er, at affaldet skal stå ved skel senest kl. 6 den dag, de skal tømmes. Ny affaldssæk lægges i din postkasse.
 2. Skraldemanden henter beholder eller sæk: Hvis du kan sætte hak ud for alle 11 punkter på tjeklisten herunder, henter skraldemanden dine beholdere eller pose på din grund, så du slipper for at stille dem frem.

Tjekliste -  Adgangsvej og placering

 1. Oplyst adgangsvej
 2. Max 10 % stigning og ingen trin/trapper på adgangsvejen
 3. Vend håndtaget på beholderen udad
 4. Et jævnt, plant og fast underlag af fx fliser, beton eller asfalt.
 5. Lågen kan stå åben af sig selv
 6. Maksimalt 40 m lang adgangsvej
 7. Minimum 1 meter bred adgangsvej
 8. Minimum 2,2 meter frihøjde på standplads og adgangsvej
 9. Ingen forhindringer, fx cykler
 10. Minimum 20 cm afstand mellem beholdere/stativer samt til hus, træer eller lignende
 11. Ved sne og is: ryddet og saltet/gruset senest kl. 7 på tømmedagen

*) Med 'skel' menes kanten mellem din egen grund og fortovsfliserne. Vær opmærksom på, at beholderne ikke må være til gene for trafikken, hverken på fortov eller vej.
**) Bor du på en ’koteletgrund’, med en indkørsel på mere end 35 meter, må du stille beholderne 5 meter fra koteletbenet. Hvis du er i tvivl, kan du kontakte Plan og Teknik.

Kontakt

Center for Plan, Teknik og Erhverv

Telefon: 32 89 01 00

Du kan også sende en sikker mail til Center for Plan, Teknik og Erhverv
OBS! Når du sender en mail til os, bliver du bedt om at bruge din NemID. På den måde bliver mailen sikker, og du kan skrive dine personlige oplysninger som fx dit cpr.nr.