Skip navigationen

Ny affaldsordning

I løbet af 2022 implementeres nye affaldsordninger i Dragør Kommune. Dette gøres, for at gøre det lettere for dig som borger at komme af med dit affald med god samvittighed, samtidig med at vi bakker op om regeringens klimaplan for en grøn affaldssektor, der stiller krav om en øget husstandsnær affaldsindsamling.

Med regeringens nye klimaplan, skal alle borgere i Danmark være med til at sortere i 10 fraktioner, og det gælder selvfølgelig også dig som borger i Dragør Kommune. Derfor udvides den nuværende affaldsordning i 2022, så du kan være med til at omdanne mere affald til brugbare og genanvendelige ressourcer.

I dag sorterer du dit affald i almindelig restaffald, glas, samt i pap- og papiraffald. Med den nye ordning kan du sortere i yderligere:

 • Plast
 • Metal
 • Mad- og drikkekartoner
 • Madaffald
 • Farligt affald
 • Tekstil (bliver først indført i 2023)

Den nye affaldsordning kommer til at se forskellig ud - alt efter, om du bor i hus, rækkehus, lejlighed eller anden tæt-lav bebyggelse.

Nedenfor kan du danne dig et overblik over, hvordan de forskellige ordninger kommer til at udmønte sig.

 • Nye retningslinjer
 • Bor du i hus?

  Hvis du bor i hus, vil dit affaldsstativ blive skiftet ud med 3 nye affaldsbeholdere:

  • En todelt beholder til mad- og restaffald, der vil blive tømt hver 2. uge
  • En beholder til blandet plast, metal samt mad- og drikkekartoner, der vil blive tømt 1 gang om måneden
  • En beholder til blandet pap og papir, der vil blive tømt 1 gang om måneden.


  Du vil også modtage en rød boks til farligt affald - som f.eks. batterier, småt elektronik og kemikalier.

 • Bor du i rækkehus, lejlighed eller tæt-lav bebyggelse?

  Dragør Kommune er sammen med ARC på rundtur i de områder, hvor det giver mening at etablere f.eks. fælles affaldsøer eller nedgravede affaldsløsninger.

  Sammen med repræsentanter fra områderne (typisk foreningsbestyrelsen eller vicevært) skal vi i fællesskab finde ud af, hvordan en ny affaldsordning kan implementeres i jeres område.

  Har vi ikke taget kontakt til dig og dit område endnu? Så skriv til Center for Plan, Teknik og Erhverv, og vi vil komme forbi jer til en snak om affald.

 • Nye afstandskrav

  Med den nye ordning vil der også komme nye krav til placeringen af affaldsbeholderne. Affaldsbeholderen må maximalt være placeret 10 meter fra matriklens skel, hvor det tidligere var 40 meter. Samtidig vil der fremover være krav til underlaget, der skal være plant og farbart for affaldsbeholdere på hjul.

  Det er op til dig selv som borger at vurdere, om du vil efterleve ovenstående krav. Alternativt har du altid mulighed for selv at sætte din beholder frem til skel på tømmedagen, for at få den tømt.

 • Nye affaldstakster

  Undrer du dig over stigningen i opkrævningen af renovationstakst på din skattebillet?

  Det er der en god grund til.

  Alle borgere i Dragør Kommune vil opleve, at taksten for renovation stiger – Altså at det bliver dyrere at få hentet affald.

  Dette skyldes, at vi er i gang med at indføre en ny affaldsordning, der skal sørge for at vigtige ressourcer i vores affald genanvendes. Dette indebærer nogle investeringer i bl.a. køb af nye affaldsbeholdere, mere mandskab på skraldebilerne samt administration og håndtering af de nye affaldstyper.

  Vi opkræver allerede taksten for den nye affaldsordning fra 1. januar 2022, for på den måde også at kunne stå på mål for de meromkostninger, der er forbundet med selve etableringen af den nye affaldsordning. Derfor ser vi også frem til, at taksterne på afhentning af affald vil falde igen i 2023, når etableringen er kommet i hus.

 • Hvad måler de nye affaldsbeholdere?

  Her kan du se målene for de nye affaldsbeholdere.

  • 240 L. affaldsbeholder: Link
  • 360 L. affaldsbeholder: Link
  • 660 L. affaldsbeholder: Link
  • 1000 L. affaldsbeholder: Link

Kontakt

Center for Plan, Teknik og Erhverv

Telefon: 32 89 01 00

Du kan også sende en sikker mail til Center for Plan, Teknik og Erhverv
OBS! Når du sender en mail til os, bliver du bedt om at bruge din NemID. På den måde bliver mailen sikker, og du kan skrive dine personlige oplysninger som fx dit cpr.nr.