Skip navigationen

Sådan sorterer du

Fra en almindelig husholdning kommer der mange forskellige typer affald. I Listen herunder kan du se, hvordan du skal sortere dit affald før det bliver hentet.

 • Sådan sorterer du
 • Asbest og eternit

  Alt arbejde med asbestholdigt affald skal anmeldes til Tårnby Kommune.

  Større mængde anvises til AV-Miljø og anvisning fremsendes, når kommunen har modtaget anmeldelsen.

  Anmeldelse af asbestholdigt affald.

  Genbrugspladsen modtager mindre mængder asbestaffald (mindre end 100 kg)

   

 • Batterier

  Vi henter alle brugte batterier hos borgere i villaer og rækkehuse.

  Sådan afleverer du dine batterier
  Kom de brugte batterier i en 4-liters gennemsigtig plasticpose (fx. en 4-liters frysepose). Luk posen, så indholdet ikke kan
  falde ud. Læg posen på låget af beholderen til papir eller oven i posen til papir. Du kan afleverer alle batterier, der kan være i en 4-liters plastpose. Batterierne bliver hentet samtidig med papiret.

  Aflever dine batterier hos udvalgte forhandlere
  Du kan fortsat aflevere batterier på genbrugspladsen og hos udvalgte forhandlere, supermarkeder og by

 • Elektronik

  Elektronikaffald er f.eks. computere, fjernsyn, mobiltelefoner, og hårde hvidevarer. Hvis apparatet har ledning eller batteri, så er det elektronikaffald.

  Læs mere i Regulativ-tillæg for kasserede elektriske og elektroniske produkter

 • Glas

  Alt glas kan genbruges
  Alle typer glas og flasker kan genanvendes. Både farvet og klart glas skal afleveres i de opstillede glascontainere.

  Hvad kan du aflevere i containerne?
  Tomme glas, flasker, syltetøjs- og konservesglas og lignende kan puttes i glascontainere. Glas og flasker skal være tomme og må gerne være skyllede.

  Hvor kan du aflevere glas?
  Der er opstillet containere til glas og flasker følgende steder i Dragør Kommune:


  • Genbrugspladsen Bachersmindevej
  • Busholdepladsen ved Ndr. Dragørvej 160
  • Idrætsstien ved Engvej 22
  • Søvang, overfor Fælledvej 157 A
  • Fælledvej 182
  • P-pladsen ved Færgehavnen, Færgevej
  • Dragør Havn ved gl. tolderhus
  • Dragør Havn ved gl. billetbygning
  • Stationsvænget 7-9
  • Krudttårnsvej 27
  • Halvejen 13, ved Hollænderhallen
  • Køjevænget 93-167

  D. B. Dirchsens Alle 1, ved Pumpehuset (midlertidig lukket på grund af vejarbejde)

  Se placeringer af glascontainere på kort

 • Haveaffald

  Vi har en selvstændig side, der forklarer om haveaffald

 • Kompost

  Dragør Kommune vil gerne støtte hjemmekompostering. Dette gavner nemlig miljøet, da affaldsmængden til forbrænding og transporten mindskes.

  Hjemmekompostering - Basis (denne ordning gælder kun for husstande)
  Der udleveres en gratis kompostbeholder, samt komposteringsvejledning. Egen kompostbeholder kan også benyttes. Herefter skal alt grøntkøkkenaffald frasorteres til kompostbeholderen og restaffaldet til affaldsposen som normalt. Restaffald/dagrenovation bliver afhentet hver 14. dag (26 tømninger om året).

  Hjemmekompostering - Ekstra (denne ordning gælder kun for husstande)
  Basisordningen er udvidet med 13 ekstra poser en gang om året, der kan sættes ud efter behov. Der tømmes stadig dagrenovation hver 14. dag.

 • Miljøfarligt affald

  Miljøfarligt affald skal behandles med forsigtighed. Kommer det ud i naturens kredsløb, kan det gøre stor skade. Aflever derfor affaldet på Genbrugspladsen.

  Affald der kan afleveres:
  • Batterier
  • Elektrisk legetøj, værktøj eller ure med batteri
  • Lysstofrør, lavenergipærer, halogen pærer og kviksølvslamper
  • Maling, lak, lim
  • Motorolie og kædespray
  • Benzin, acetone, terpentin og andre opløsningsmidler
  • Skrappe rengøringsmidler som grundrens
  • Spraydåser
  • Insekt- og ukrudtsmidler
  • Termometre

  Se også: Forskrift for opbevaring af farligt affald og råvarer

 • Pap

  Papaffald er for eksempel rent og tørt bølgepap, papæsker, papkasser, røret i en køkkenrulle og forskellige former for karton.

  Rent pap
  Pap og karton kan kun genbruges, hvis det er rent. Derfor må du ikke aflevere fx pizzabakker i papbeholderen. Plastikfilm, flamingo og anden indmad fra papkasser skal du aflevere i beholderen til dagrenovationen.

  Hvor skal du aflevere det?
  Alle kan aflevere pap og karton på genbrugsstationen. Ellers kan du bruge en af kommunens beholdere til pap, der står opstillet udvalgte steder i kommunen. Der står blandt andet containere på:

  • Krudttårnsvej 13-17
  • Krudttårnsvej 35
  • Vestgrønningen 12
  • Ndr. Dragørvej 160
  • Køjevænget 93-167

  Hvad sker der med det?
  Pappet og kartonen indsamles og sendes til papirfabrikker, hvor det bliver brugt til nye pap- og kartonprodukter.

  Pap og papir hver for sig
  Pap og papir har forskellige egenskaber og sælges adskilt, derfor må du ikke blande det sammen, når du sorterer det.

  Se placeringer af papcontainere på kort

 • Papir

  Hvad er papiraffald?
  Papiraffald er aviser, ugeblade, reklamer, kuverter - også rudekuverter, tidsskrifter, printerpapir, farvet papir/karton og svanemærkede telefonbøger.

  Hvis du bor i parcel- eller rækkehus
  Hvis du bor i et parcel- eller rækkehus, har du flere valgmuligheder, når du skal aflevere husstandens papir til genbrug. Du kan samle papiret i papirsække eller en papircontainer.

  Papircontainer
  Du kan vælge at samle papir til genbrug i en 240 liters container. Containeren er gratis.

  Bestil papircontainer

  Papirsække
  Du kan sætte op til 10 papirsække pr. måned til afhentning. Du kan få ekstra sække i Borgerservice på Rådhuset.

  Afhentning af genbrugspapir
  Papirsække eller -container skal stilles ved skel og være synlige fra vej senest aftenen før indsamlingsdagen.

   

  Hvor kan du aflevere dit papir
  Der er opstillet containere til papir følgende steder i Dragør Kommune:
  • D. B. Dirchsens Alle 1, ved Pumpehuset (midlertidig lukket på grund af vejarbejde)
  • Busholdepladsen ved Ndr. Dragørvej 160
  • Idrætsstien ved Engvej
  • Dragør Havn - P-pladsen ved Færgehavnen

   

  Ja tak
  • aviser
  • ugeblade
  • reklamer
  • kuverter - også med rude
  • svanemærkede telefonbøger
  • farvet papir/karton

  Nej tak
  • plast- eller foliebelagt papir
  • snavset eller vådt papir
  • pap

  Se placeringer af papircontainere på kort

 • Storskrald

  Se afhentningsdag

  Afhentning i flere omgange
  Vær opmærksom på at storskrald afhentes af flere omgange og med forskellige biler. Stil ikke mere storskrald ud i løbet af dagen, selv om der står noget tilbage!

  Afhentes

  • hårde hvidevarer: køleskabe, komfurer, frysere, vaskemaskiner og tørretumblere
  • kasseret indbo, møbler
  • møbler der består af f.eks. stålben og træbordplade - skal skilles ad
  • havemøbler
  •  barnevogne, klapvogne
  • cykler, husk der skal sættes en seddel på cyklen, hvor der står det er storskrald
  • jern i små mængder, vægten må ikke overstige 25 kg, længden af stænger må ikke overstige 150 cm.
  • elektronikaffald, edb-udstyr, husholdningsmaskiner
  • tæpper, maks. 1x1 meter – sammenrullet med snor og veje max 50 kg


  Afhentes ikke

  • pap
  • ting i sorte eller klare sække
  • toiletter og håndvaske
  • Glas
  • Spejle
  • vinduer
  • potter
  • byggeaffald, byggematerialer, beton og asfalt
  • radiatorer
  • badekar
  • fyrkedler
  • døre
  • køkkenskabe
  • porcelæn
  • keramik
  • jord og sten
  • olie- og kemikalieaffald
  • træpaller
  • bildæk og fælge


  Sorter storskraldet

  Du skal sortere dit storskrald i fire grupper, stil tingene ved siden af hinanden så det er nemt at hente:

  Jern og metal til genanvendelse
  Det er barnevogne, trillebøre, pander og gryder og lignende.
  På cykler skal du huske at sætte mærkat med teksten "Storskrald"

  Kasseret indbo til forbrænding
  Det er for eksempel gamle møbler, havemøbler, sammenrullede tæpper (1x1 meter).

  Elektronik til specialbehandling
  Elektronik er radioer, fjernsyn, computere og hifi-udstyr.

  Andet til specialbehandling
  Køleskabe, frysere og springmadrasser.

Kort over papir-, pap- og glascontainere

På kortet kan du se, hvor papir-, pap- og glascontainere er placeret i Dragør Kommune. 

Kontakt

Plan og Teknik - sekretariat

Du kan sende en mail til Plan og Teknik - sekretariatet
OBS! Når du sender en mail til os, bliver du bedt om at bruge din NemID. På den måde bliver mailen sikker, og du kan skrive dine personlige oplysninger som fx dit cpr.nr.