Skip navigationen

Haveaffald

Her kan du læse om afhentning og sortering af haveaffald.

Sæsonen går fra 1. april til 28. november.

Dagen før afhentningsdagen skal haveaffaldet sættes ud til vejen, så vognmanden kan se det.

Se afhentningsdage.

Hvad er haveaffald?

Haveaffald er først og fremmest

 • græs, ukrudt og grene
 • grønne rester fra køkkenhaven
 • andet grønt affald fra haven.

Haveaffald må ikke indeholde

 • plastik
 • dagrenovation
 • jord, sten og lignende
 • jern og metal
 • murbrokker, beton

Emballering

Haveaffaldet må kun stilles ud i

 • grønne haveaffaldsbeholdere (kan købes i byggemarkeder og web-butikker på internettet)
 • papirsække (kan købes i super- og byggemarkeder)
 • grene bundet med snor af sejlgarn o.l. (bundterne må højst være 0,5 x 1,0 meter) og må ikke overstige 25 kg. 

Haveaffaldet bliver ikke taget med hvis

 • det indeholder andet end haveaffald
 • er stillet ud i plastiksække

Krav til haveaffaldsbeholdere

 • Beholderne skal være CE – mærket i henhold til DS/EN 840-1 til 840-6: 2004-04-09 med tilhørende A-deviation
 • Beholderne skal være støjmærkede i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2000/14 EF af 8. maj 1999 (implementeret i Danmark ved Maskinstøjbekendtgørelse nr. 29 af 11.01.2016). Hvis beholderne ikke er certificerede efter disse standarder, skal det på anden og tilsvarende vis dokumenteres, at beholderne lever op til de samme krav som i standarderne for de respektive beholdere.
 • Beholderne skal kunne tømmes med de almindeligt anvendte liftsystemer konstrueret efter DS/EN 1501-normerne.
 • Beholderne skal kunne tømmes i én arbejdsgang.
 • Der må ikke være PVC i nogle af beholderdelene.
 • Beholderen skal være på 240 L.
 • Beholderen skal være grøn.
 • Hjulstørrelsen skal være minimum 250 mm, og hjulbanen skal fremstilles af gummi, med lav rulle-modstand. Hjul skal produceres i HDPE. Hjul må maksimalt være 6 cm brede og min. 4.5 cm brede.

Afbrænding af haveaffald

Afbrænding af haveaffald er kun tilladt på landbrugsejendomme.

Hjemmekompostering

Det er stadig bedst for miljøet at kompostere haveaffaldet hjemme i haven - så indgår affaldet i havens
naturlige kredsløb.

Genbrugspladsen

Haveaffald kan også afleveres på genbrugspladsen.

Bor du i Dragør gamle by?

Se her, hvor du kan stille dit haveaffald, for at det bliver taget med.

Link til Kort

Kompostmuld

Du kan hente kompostmuld på genbrugspladsen.

Læs mere om kompostmuld på ARC's hjemmeside.  

Kontakt

Plan og Teknik - sekretariat

Du kan sende en sikker mail til Plan og Teknik - sekretariatet
OBS! Når du sender en mail til os, bliver du bedt om at bruge din NemID. På den måde bliver mailen sikker, og du kan skrive dine personlige oplysninger som fx dit cpr.nr.