Skip navigationen

Kystbeskyttelse af Dragør

Risikoen for oversvømmelse stiger i de kommende år i takt med forventede klimaforandringer. Dragør Kommune ligger lavt i landskabet og er en del af de ti områder, som staten og EU har udpeget som sårbare over for havvandstigninger og stormflod.

Dragør Kommune arbejder mod at blive en robust kystkommune med et omfattende kystbeskyttelsesprojekt.

Se mere her