Skip navigationen

Alternativ energi - jordvarmeanlæg

Hvis du vil etableret et jordvarmeanlæg, skal du søge om tilladelse.

Ansøgning om etablering af jordvarmeanlæg

Ansøgning om etablering af jordvarmeanlæg og evt. fravigelse af tilslutningspligten til naturgas, skal  ske til Tårnby Kommune via portalen BYG & MILJØ.

 

Sløjfning af jordvarmeanlæg

Hvis du ikke længere ønsker at benytte dit jordvarmeanlæg skal det sløjfes. Det betyder blandt andet at anlægget skal tømmes for frostsikringsvæske, og du skal meddele Tårnby Kommune, at jordvarmeanlægget sløjfes.

Kontakt

Tårnby Kommune - forpligtende samarbejde

På fem centrale områder har Dragør Kommune forpligtet sig til at indgå i et forpligtende samarbejde med nabokommunen Tårnby. Samarbejdet betyder, at Tårnby kommune er myndighed på området og løser opgaven.

De fem områder, hvor Dragør Kommune samarbejder med Tårnby Kommune er:

  • Beskæftigelse
  • Genoptræning
  • Det sociale område
  • Specialundervisning
  • Natur- og miljøområdet

Serviceniveau

Dragør Kommunalbestyrelse er fortsat ansvarlig for det gældende serviceniveau, mens Tårnby er ansvarlig for selve sagsbehandlingen.

Telefon: 32 47 11 11