Skip navigationen

Brændeovne

Brændeovne giver CO2-neutral energi. Vi kan dermed få opvarmet vores boliger uden at bidrage til klimaforandringer. Men brændeovne forurener desværre luften – korrekt fyring kan begrænse denne forurening.

Regler for handel med brændeovne og lignende fyringsanlæg

Når du skal have nyt fyringsanlæg

Når du køber brændeovn, skal du sikre dig, at der medfølger en prøvningsattest, som dokumenterer, at brændeovnsbekendtgørelsens krav er opfyldt.

Når du tilslutter et fyringsanlæg, skal du få din skorstensfejer til at skrive under på anlæggets prøvningsattest, når han godkender installationen.

Når du vil af med dit gamle fyringsanlæg

Du må kun sælge dit gamle fyringsanlæg, hvis du kan fremskaffe en prøvningsattest for, at det lever op til brændeovnsbekendtgørelsens krav. Dette kan i praksis være vanskeligt, da ovnen måske aldrig er blevet testet.

Kasserede fyringsanlæg afleveres på den kommunale genbrugsplads.

Omfattede fyringsanlæg

Brændeovne, centralvarmekedler, pejseindsatser, pilleovne, masseovne eller lignende faste anlæg til energiproduktion, der benytter fast brændsel. Historiske fyringsanlæg fra før 1940 samt visse masseovne og pejseindsatse er undtaget.

Skorstensfejeren

Har du spørgsmål til køb, tilslutning, rensning af skorsten eller brændeovn/pejs kan du kontakte skorstensfejeren.  

Røggener - opgaven løses af Tårnby

Føler du dig generet af din nabos brændeovn, bør du først indlede en positiv dialog med din nabo om at få nedbragt generne. Lykkes det ikke, er du velkommen til at kontakte Tårnby Kommunes miljøafdeling.

Kontakt

Tårnby Kommune Miljø

På fem centrale områder har Dragør Kommune forpligtet sig til at indgå et forpligtende samarbejde med nabokommunen Tårnby. Samarbejdet betyder, at Tårnby kommune er myndighed på området og ansvarlig for sagsbehandlingen.

Telefon: 32 47 15 05