Skip navigationen

Grønt regnskab

Dragør Kommune blev klimakommune i 2010.

Grønt regnskab 2019

I klimahandlingsplan 2010-2020 med grønt regnskab 2019 kan du se, hvordan det er gået med Dragør kommunes reduktion af CO2 udledningen år for år.

Opgørelsen i 2019 viser at CO2 udledningen siden 2010 er reduceret med 28 % svarende til gennemsnitlig 3,1 % pr. år. Målsætningen på 3 % er således overholdt. 

Klimakommune

71 kommuner har underskrevet en aftale med Danmarks Naturfredningsforening, og hovedparten af kommunerne har forpligtet sig med en reduktion på 2 % om året. Dragør Kommunes aftale omfatter kommunens egen virksomhed: bygninger, vejbelysning og kørsel.

Kommunernes opgørelser kan ses på Danmarks Naturfredningsforenings hjemmeside

Kontakt

Center for Plan, Teknik og Erhverv

Telefon: 32 89 01 00

Du kan også sende en sikker mail til Center for Plan, Teknik og Erhverv
OBS! Når du sender en mail til os, bliver du bedt om at bruge din NemID. På den måde bliver mailen sikker, og du kan skrive dine personlige oplysninger som fx dit cpr.nr.