Skip navigationen

Miljøtilsynsplan

Den 15. maj 2013 trådte Miljøtilsynsbekendtgørelsen, bekendtgørelse nr. 497 af 15. maj 2013, i kraft med krav om, at kommunen skal udarbejde en tilsynsplan for miljøtilsyn på virksomheder og husdyrbrug.

Miljøtilsynsplanen 

Tilsynsplanen indeholder blandt andet en beskrivelse af kommunens tilsynsindsats, en vurdering af relevante væsentlige miljøproblemer samt en fortegnelse over særligt forurenende virksomheder dvs. virksomheder omfattet af EU direktiv om industrielle emissioner og store husdyrbrug.

Tilsynsbekendtgørelsen fastsætter, hvor ofte virksomheder og husdyrbrug skal have tilsyn. Bekendtgørelsen erstatter aftalen mellem Kommunernes Landsforening og Miljøministeriet om minimumsfrekvenserne for samlede tilsyn fra 2005 (Minimumsfrekvensaftalen). Desuden er der i bekendtgørelsen krav om, at kommunen fra 2014, hvert år gennemfører to tilsynskampagner samt krav om, at tilsynsrapporter udarbejdet i forbindelse med tilsyn på virksomheder og husdyrbrug skal offentliggøres.

 

Miljøtilsynsberetning 

Indberetningen af kampagner og kommunens tilsyns og godkendelsesdata vil fra den 1. maj 2016 blive overført løbende til Miljøstyrelsens DMA portal

På portalen vil borgere og virksomheder kunne se, hvilke virksomheder, der ligger i kommunen, deres miljøgodkendelser samt hvornår kommunen har ført tilsyn med virksomhederne, og hvilke håndhævelser de har. Derudover offentliggøres kommunens evalueringer af de lovpligtige tilsynskampagner på portalen.

Kontakt

Tårnby Kommune Miljø

På fem centrale områder har Dragør Kommune forpligtet sig til at indgå et forpligtende samarbejde med nabokommunen Tårnby. Samarbejdet betyder, at Tårnby kommune er myndighed på området og ansvarlig for sagsbehandlingen.

Telefon: 32 47 15 05