Skip navigationen

Ukrudt uden kemikalier

I kommunerne bor vi oven på vores eget drikkevand. Undersøgelser har vist rester af ukrudtsmidler i grundvandet, men vandkvaliteten overholder kvalitetskravene.

Undgå sprøjtegifte

Kommunen bestræber sig på ikke at anvende sprøjtegifte i grønne områder, på veje, stier og pladser. Kun til bekæmpelse af bjørneklo og stødsmøring anvender Kommunen en meget begrænset mængde ukrudtsmidler.

Erfaringerne viser, at det kræver en ekstra indsats, men at det gavner såvel naturen som arbejdsmiljøet.

Sådan fjerner du:

Ukrudt mellem fliser: 

 • Brug en stiv kost
 • Træk ukrudtet op med håndkraft
 • Svide ukrudtet med en dampstråle, gasbrænder, kogende vand eller saltvand
 • Rens fugerne med et flisejern.

Ukrudt i græsplænen:

 • Riv græsplænen godt igennem i det tidlige forår
 • fjerne mosset og så nyt græs på de bare områder
 • Give græsplænen naturgødning, så den kan klare sig over for mosset
 • Slå ikke græsset kortere end 4 cm i vækstperioden. Det styrker rødderne og betyder, at græsset bedre kan klare sig over for mosset.

Ukrudt i blomsterbede:

 • Undgå bar jord. Dæk i stedet jorden med flis eller bundplanter. Om efteråret kan man bruge de visne blade under buske og træer. Så vil regnormene også hjælpe med til at lave god muldjord ved at æde planteresterne
 • Bladlus, mellus og spindemidler kan holdes nede ved at oversprøjte planternes underside med en opløsning af 1-2 spiseskefulde brun sæbe pr. liter vand. Tilsæt eventuelt et par spiseskefulde sprit. Sprøjt ikke i solskinsvejr
 • Brug robuste planter, der kan tåle det danske klima. Derved mindskes risikoen for plantesygdomme og angreb af skadedyr.

Ukrudt i køkkenhaven:

 • Undgå ukrudt ved at dække jorden til mellem grøntsagerne med halm eller afklippet græs
 • Bland planterne. Krydderurter tiltrækker fx. mange nytteinsekter, som er med til at holde blandt andet bladlus nede.
 • Snegle kan fanges i fælder - fx. i en dyb tallerken eller et glas med øl. De skal indsamles dagligt.

Lovgrundlag:

Bekendtgørelse nr. 753 af 25. august 2001 lov om miljøbeskyttelse
Bekendtgørelse nr. 360 af 24. maj 1993 om undervisning for erhvervsmæssige brugere af bekæmpelsesmidler

Kontakt

Center for Plan, Teknik og Erhverv

Telefon: 32 89 01 00

Du kan også sende en sikker mail til Center for Plan, Teknik og Erhverv
OBS! Når du sender en mail til os, bliver du bedt om at bruge din NemID. På den måde bliver mailen sikker, og du kan skrive dine personlige oplysninger som fx dit cpr.nr.