Skip navigationen

Badevand

Her kan du læse om badevandsanalyser, vandkvaliteten og gode råd når du bader m.v.

Hvordan undersøges badevandet?

I Danmark undersøges badevandet ud for alle officielle badesteder til søer og hav hvert år i perioden den 1. maj til den 1. september.

Vandets temperatur og klarhed registreres ugentligt eller hver 14. dag - der udtages samtidig en prøve til analyse for vandets bakterieindhold. Colibakterier anvendes som et mål for bakterieindholdet.

Badevandsanalyser, her på siden kan du se analyserapporterne fra de seneste badevandsmålinger i Dragør Kommune.

Hvad er colibakterier?

Colibakterier er altid til stede i husspildevand. Samtidig har de en relativ lang overlevelsestid i vandet i forhold til eventuelt andre forekommende sygdomsfremkaldende bakterier.

Derfor er colibakterier gode til at vise om der er spildevand i badevandet. Sker dette for tit, skal kommunen enten sørge for at stoppe kilden til forureningen eller nedlægge badeforbud på den pågældende strand.

E. coli er en speciel form for colibakterie der naturligt findes i tarmen hos fugle og pattedyr, herunder mennesker.

Giftige alger

I sensommeren når vandet er varmt og der er svage østenvinde i en længere periode kan der opstå områder med store forekomster af alger, der kan afgive gift til badevandet.

Amterne overvåger løbende algesituationen fra vandsiden og vil derfor oftest opdage algerne inden de når ind til kysten.

Er der fare for at algerne udgør et problem for de badende, vil kommunerne opsætte advarselsskilte på strandene, og man vil kunne følge situationen via amternes og kommunernes hjemmesider.

Masseforekomst af blågrønalger kan ses som hvide fnug i vandet, gulgrønne eller brune hinder på overfladen eller som uklart vand.

Aktiviteter ved strand og hav

Udover badning byder stranden på mange andre muligheder for aktiviteter.

Fra de mere afslappende aktiviteter som kystfiskeri, fuglekikkeri og gåture til de mere fysisk prægede aktiviteter som beachvolley, roning og windsurfing.

Det er også muligt at opleve strand og hav set fra en cykel. Mange steder er der cykelruter langs kysten.

Gode råd når du bader

 • Bad sammen med andre. 
 • Hold øje med børnene, når de bader.
 • Pas på med luftmadrasser, når det blæser eller ved stærk strøm. 
 • Hent aldrig badedyr eller bolde som driver til havs. 
 • Bad i god afstand fra åudløb og spildevandsudløb. 
 • Spring ikke i på hovedet på lavt vand.
 • Hold øje med om vandet er klart og om der skiltes med alger ved stranden. 
 • Tænk på hvor du bader. 
 • Find egnede badestrande ved hjælp af badevandskortet. 
 • Bad ikke hvor der er skilte med badeforbud. 
 • Bad ikke, hvis vandet er misfarvet

 

Hvis uheldet er ude!

Der er opsat redningsposter på mange strande. Det er en god ide at se efter, hvor redningsposterne er. Ring 1-1-2 ved ulykke.

Man kan ringe gratis fra alle telefonbokse. Bevar roen, fortæl hvorfra du ringer, og sig hvad der er sket.

Livreddere og handicapstrande På nogle strande er der livreddere i sommermånederne. Disse strande er markeret på kortet. Livredderne kan yde førstehjælp ved uheld.

Det er desuden markeret på kortet hvor der findes handicapfaciliteter med kørerampe på stranden.

Vandkvalitet

Tårnby Kommune kontrollerer med jævne mellemrum vandkvaliteten ved badevandsstationerne i Tårnby og Dragør Kommune.

Hvis der registreres dårlige forhold, sætter kommunen advarselsskilte op på. Vandkvaliteten afhænger dog af vind- og vejrforholdene. Disse kan ændre sig hurtigere (inden for få timer) end kommunen kan nå at udtage og analysere prøver.

Det er derfor vigtigt, at du selv vurderer forholdene med sund fornuft, inden du går i vandet.

Vil du vide mere

Hvis du har spørgsmål omkring badevand, er du velkommen til at kontakte Tårnby Kommune.

Kontakt

Tårnby Kommune Miljø

På fem centrale områder har Dragør Kommune forpligtet sig til at indgå et forpligtende samarbejde med nabokommunen Tårnby. Samarbejdet betyder, at Tårnby kommune er myndighed på området og ansvarlig for sagsbehandlingen.

Telefon: 32 47 15 05