Skip navigationen

Regnvand i haven

I de seneste år har vi i Dragør og i resten af Danmark oplevet hyppigere og kraftigere oversvømmelser ved ekstreme regnskyl, hvilket ofte giver store problemer med vand i kældre og overfyldte kloakker.

Fremtidens klima

Fremtidens klima kommer til at byde på mere regn om vinteren og flere kraftige regnskyl om sommeren.

Dragør og vandet

Dragør ligger lavt i forhold til havet, og er derfor et særligt udsat område, ved ekstreme regnvandshændelser. Det er dit eget ansvar som borger at sørge for afledning af spildevand fra din kælder og derfor også at sikre kælderen og haven mod oversvømmelser.

Vandet i din have

Ved at udnytte regnvandet intelligent i din haveplanlægning kan du som haveejer i Dragør Kommune selv gøre meget for at undgå oversvømmelser på din grund og samtidig få en flottere og frodigere have.

Regnvandet som ressource

I Dragør Kommune skal du som husejer selv nedsive regnvandet på din egen grund.

Med enkle virkemidler og mindre indgreb kan du indrette din have, så den opsamler og forsinker regnvandet effektivt; dermed forhindrer du hyppige oversvømmelser af din kælder og have. Ved at betragte regnvandet som en positiv ressource kan du; udover at sikre dig mod oversvømmelser; blandt andet få en smukkere og grønnere have, få et rigere dyreliv på din grund og få en lavere vandregning.

Den gamle bydel undtaget

Som beboer i den gamle bydel i Dragør skal du ikke selv nedsive regnvandet på din grund. I den gamle bydel udledes regnvandet til kloak.

Kontakt

Center for Plan, Teknik og Erhverv

Telefon: 32 89 01 00

Du kan også sende en sikker mail til Center for Plan, Teknik og Erhverv
OBS! Når du sender en mail til os, bliver du bedt om at bruge din NemID. På den måde bliver mailen sikker, og du kan skrive dine personlige oplysninger som fx dit cpr.nr.