Skip navigationen

Skybrud - gode råd

Hvis der har været skybrud, og du har fået vand i kælderen, er det vigtigt, at du handler hurtigt.

Vand i Kælderen

Se først om du kan stoppe vandet i at komme ind

  • Forsøg at begrænse skaden og forhindre mere vand i at komme ind. Fx ved at lukke døre og vinduer, lægge noget tungt oven på gulvafløbet, hindre at vand kommer op ad toilettet eller bygge en midlertidig dæmning foran kældernedgangen. Sandsække er tunge og gode til at stoppe vandet.
  • Det er vigtigt, at vandet fjernes hurtigst muligt af hensyn til efterfølgende fugtskader og skimmelsvamp.
  • Kontakt dit forsikringsselskab.

Få tips og tricks fra Forsikrings Oplysningen.

Gode råd til at passe på dig selv

  • Ophold dig ikke i en kælder, hvor vandet stiger. Det kan pludseligt gå hurtigere, end du regner med.
  • Husk smitterisikoen – brug gummistøvler og gummihandsker, hvis du fjerner vandet selv, eller når du rydder op i kælderen efter oversvømmelse. Undgå at røre ved dit ansigt, mens du arbejder, lad være med at spise eller ryge imens, og pas specielt på åbne sår.

Vand i gader og stræder

Vær opmærksom. Du kan ikke se, om der er huller under vandet.

  • Hvis der er så meget vand på vejen, at du ikke kan se selve vejen, så pas på med at gå derud. Dækslerne ned til kloakken kan være løftet af på grund af trykket i kloakken, og du risikerer at falde i. Opdager du et afskudt dæksel, så meld det straks til HOFORs vagttelefon på 38 88 24 24 eller ring 112.
  • Voldsom regn kan underminere og ødelægge byens veje og fortove. Vær opmærksom når du bevæger dig på vejene.
  • Lad vær med at køre ned i viadukter i din bil. Vandstanden kan stige hurtigere, end du regner med.

Følg med