Skip navigationen

30 timers deltidsplads ved barselsorlov

Du kan ansøge om en deltidsplads på 30 timer ugentligt, hvis du afholder barsels- og forældreorlov i en sammenhængende periode.

Du kan ansøge om en deltidsplads på 30 timer ugentligt, hvis du afholder barsels- og forældreorlov i en sammenhængende periode.

Du skal ansøge om en deltidsplads senest to måneder, før den skal træde i kraft. Du skal via sikker post mail sende en mail med dokumentation for afholdelse af orlov og datoer for den periode, du ønsker deltidspladsen.

Du betaler nedsat takst for tilbuddet. Når din orlov ophører, vil dit barn have en fuldtidsplads til fuld takst.

Du skal aftale dit barns mødetider med institutionslederen.

Hvis din orlov afbrydes i en periode på mere end fem uger eller på anden vis ophører, bortfalder retten til en deltidsplads. Du har pligt til at informere os om eventuelle afbrydelser eller ophør af orloven.

Ønsker du en 30 timers deltidsplads til dit barn, er du omfattet af de almindelige regler i dagtilbudsloven, herunder regler om optagelse, pasningsgaranti, opsigelse og flytning af børn m.v.

Kontakt

Børn, Skole og Kultur - Pladsanvisningen

Åbningstider

Mandag - tirsdag: 10.00 - 12.00

Onsdag: Lukket

Torsdag: 12.00 - 16.30

Fredag: 10.00 - 12.00

Telefon: 32 89 01 00

Du kan også sende en mail til Børn, Skole og Kultur
OBS! Når du sender en mail til os, bliver du bedt om at bruge din NemID. På den måde bliver mailen sikker, og du kan skrive dine personlige oplysninger som fx dit cpr.nr.