Skip navigationen

Frit valg af daginstitution over kommunegrænser

Du har mulighed for at vælge en daginstitutionsplads i en anden kommune.

Frit valg af valg over kommunegrænser

Dragør Kommune har indgået en aftale med øvrige kommuner i det tidligere Københavns Amt, Frederiksberg og Københavns Kommuner samt nogle få kommuner udenfor det tidligere Københavns Amt vedrørende mellemkommunal benyttelse af dagpleje og daginstitutioner for børn i vuggestue, dagpleje og børnehave.

Tilflytter/fraflytter Dragør Kommune

Du har ret til at bevare dit barns plads i Dragør Kommune, hvis du flytter til en anden kommune. Du kan også købe en plads i Dragør Kommune, selvom du bor i en anden kommune, hvis der er åbent på ventelisten for udefrakommende. Ventelisten kan i perioder lukkes for opskrivning for børn fra andre kommuner. Se ventelistelukning.dk.

Du kan ønske at få dit barn passet i en anden kommune, end den du bor i. Hvis den kommune optager børn fra andre kommuner, kan det som udgangspunkt godt lade sig gøre.

Hvis dit barn har en plads udenfor Dragør Kommune, giver vi et tilskud. Du skal selv betale forskellen mellem tilskuddet og bruttodriftsudgiften for den plads, dit barn benytter. 

Bruttodriftsudgiften er det beløb, det koster kommunen at drive pladsen. Hvis prisen i pasningskommunen er højere end i Dragør Kommune, skal du betale mere for pladsen end for en plads i Dragør Kommune. Se takster for børnepasning over kommunegrænsen takster eller kontakt Pladsanvisningen.  

Ønsker du en plads ved tilflytning til Dragør, skal du skrive dit barn op via Digital pladsanvisning.

Kontakt

Center for Børn, Skole og Kultur - Pladsanvisningen

Åbningstider

Mandag - tirsdag: 10.00 - 12.00
Onsdag: Lukket
Torsdag: 12.00 - 16.30
Fredag: 10.00 - 12.00

Telefon: 32 89 01 00

Du kan også sende en sikker mail til Center for Børn, Skole og Kultur - Pladsanvisningen
OBS! Når du sender en mail til os, bliver du bedt om at bruge din NemID. På den måde bliver mailen sikker, og du kan skrive dine personlige oplysninger som fx dit cpr.nr.