Skip navigationen

Frit valg af dagtilbud over kommunegrænser

Du har mulighed for at vælge en daginstitutionsplads i en anden kommune.

Nedenfor kan du læse mere om valg af dagtilbud over kommunegrænser, opkrævning af pladser og takster. 

 • Valg af dagtilbud over kommunegrænser
 • Frit valg af dagtilbud over kommunegrænser

  Dragør Kommune har indgået en aftale med øvrige kommuner i det tidligere Københavns Amt, Frederiksberg og Københavns Kommune samt nogle få kommuner udenfor det tidligere Københavns Amt vedrørende mellemkommunal benyttelse af dagpleje og daginstitutioner for børn i vuggestue, dagpleje og børnehave.

 • Tilflytter/fraflytter Dragør Kommune

  Du har ret til at bevare dit barns plads i Dragør Kommune, hvis du flytter til en anden kommune. Du kan også købe en plads i Dragør Kommune, selvom du bor i en anden kommune, hvis der er åbent på ventelisten for udefrakommende. Ventelisten kan i perioder lukkes for opskrivning for børn fra andre kommuner. Se ventelistelukning.dk.

  Du kan ønske at få dit barn passet i en anden kommune, end den du bor i. Hvis den kommune optager børn fra andre kommuner, kan det som udgangspunkt godt lade sig gøre.

  Hvis dit barn har en plads udenfor Dragør Kommune, giver vi et tilskud. Du skal selv betale forskellen mellem tilskuddet og bruttodriftsudgiften for den plads, dit barn benytter. 

  Bruttodriftsudgiften er det beløb, det koster kommunen at drive pladsen. Hvis prisen i pasningskommunen er højere end i Dragør Kommune, skal du betale mere for pladsen end for en plads i Dragør Kommune. Se takster for børnepasning over kommunegrænsen takster eller kontakt Pladsanvisningen.  

  Ønsker du en plads ved tilflytning til Dragør, skal du skrive dit barn op via Digital pladsanvisning.

 • Opkrævning af dagtilbud over kommunegrænser
 • Sådan opkræves dagtilbud over kommunegrænser

  Taksterne opkræves over 12 måneder.

  Benytter du et dyrere dagtilbud til dit barn i en anden kommune, skal du selv betale forskellen mellem opholdskommunens samlede tilskud og bruttodriftsudgiften pr. plads i det benyttede dagtilbud.

  Benytter du derimod et billigere dagtilbud, tildeles der tilskud svarende til prisen for den benyttede plads.

  Der gives ikke fripladstilskud til den eventuelle forskel.

  Benytter du SFO til dit barn i en anden kommune end bopælskommunen betales dennes takst, dog betales bopælskommunes takst, hvis denne er højest. Du får tilskud af den billigste takst.

 • Takster for dagtilbud over kommunegrænser
 • København

  4.571 kr. for barn i dagpleje

  3.979 kr. for barn i vuggestue

  3.429 kr. for barn i børnehave

  1.557 kr. for barn i SFO

  416 kr. for barn i fritidsklub

   

  Frokosttakst vuggestue 676 kr. om måneden

  Frokosttakst børnehave 702 kr. om måneden

 • Tårnby

  2.736 kr. for barn i dagpleje

  3.693 kr. for barn i vuggestue

  2.507 kr. for barn i børnehave

  1.557 kr. for barn i SFO

   

 • Frederiksberg

  5.829 kr. for barn i dagpleje

  3.257 kr. for barn i vuggestue

  2.508 kr. for barn i børnehave

   

  Taksten for frokostordning i vuggestue er 565 kr. om måneden

  Taksten for frokostordning i børnehave er 565 kr. om måneden

Kontakt

Center for Børn, Skole og Kultur - Pladsanvisningen

Åbningstider

Mandag - tirsdag: 10.00 - 12.00
Onsdag: Lukket
Torsdag: 12.00 - 16.30
Fredag: 10.00 - 12.00

Telefon: 32 89 01 00

Du kan også sende en sikker mail til Center for Børn, Skole og Kultur - Pladsanvisningen
OBS! Når du sender en mail til os, bliver du bedt om at bruge din NemID. På den måde bliver mailen sikker, og du kan skrive dine personlige oplysninger som fx dit cpr.nr.