Skip navigationen

Kombinationstilbud

Arbejder du uden for dagtilbuddets åbningstid, kan du søge om et kombinationstilbud og få dit barn passet om morgenen, aftenen, natten eller weekenden af en privat børnepasser.

 • Kombinationstilbud
 • Hvad er et kombinationstilbud

  Med et kombinationstilbud har du mulighed for at kombinere pasning i et dagtilbud med privat pasning i hjemmet - kaldet fleksibel privat børnepasning.

   

   

 • Betingelser

  • Begge forældre i husstanden eller enlige forsørgeres beskæftigelse skal medføre et dokumenteret arbejdsbetinget behov for pasning uden for dagtilbuddenes almindelige åbningstid

  • Kombinationstilbuddet må samlet set ikke overstige, hvad der tidsmæssigt svarer til en fuldtidsplads i et dagtilbud, og den private pasning skal udgøre mindst 10 timer i gennemsnit ugentligt. Dette opgøres over en periode på mindst fire uger
  • Du indgår en aftale om privat pasning af dit barn med en privat børnepasser jf. reglerne om tilskud til privat pasning

  • Dragør Kommune skal godkende aftalen om privat pasning mellem dig og den private børnepasser, og føre løbende tilsyn

  • Du betaler en nedsat takst for dagtilbudsdelen, og kommunen yder tilskud til den fleksible pasning jf. reglerne om tilskud til privat pasning

  • Du er omfattet af de almindelige regler i dagtilbudsloven, herunder regler om optagelse, pasningsgaranti, opsigelse og flytning af børn m.v., når du har et kombinationstilbud

   

 • Sådan ansøger du

  Du skal kontakte Center for Børn, Skole og Kultur, hvis du ønsker et kombinationstilbud. 

  Inden du kontakter os, skal du:

  • have dokumentation for dine/jeres arbejdstider i fire sammenhængende uger (evt. en vagtplan). Dokumentationen skal være underskrevet af din arbejdsgiver
  • finde og indgå kontrakt med en privat børnepasser

  Du skal ansøge om tilbuddet to måneder, før det skal træde i kraft.

   

Kontakt

Center for Børn, Skole og Kultur - Pladsanvisningen

Åbningstider

Mandag - tirsdag: 10.00 - 12.00
Onsdag: Lukket
Torsdag: 12.00 - 16.30
Fredag: 10.00 - 12.00

Telefon: 32 89 01 00

Du kan også sende en sikker mail til Center for Børn, Skole og Kultur - Pladsanvisningen
OBS! Når du sender en mail til os, bliver du bedt om at bruge din NemID. På den måde bliver mailen sikker, og du kan skrive dine personlige oplysninger som fx dit cpr.nr.