Skip navigationen

Kombinationstilbud

Hvis du arbejder uden for dagtilbuddets åbningstid, kan du søge om et kombinationstilbud og få dit barn passet om aftenen, natten eller weekenden af en privat børnepasser.

 • Kombinationstilbud
 • Hvad er et kombinationstilbud

  Med et kombinationstilbud har du mulighed for at kombinere pasning i et dagtilbud med privat pasning i hjemmet - kaldet fleksibel privat børnepasning.

   

   

 • Betingelser

  • Begge forældre i husstanden beskæftigelse medfører et dokumenteret arbejdsbetinget behov for pasning uden for dagtilbuddenes almindelige åbningstid

  • Du skal dokumentere et arbejdsbetinget behov for pasning uden for dagtilbuddets almindelige åbningstid

  • Kombinationstilbuddet må samlet set ikke overstige, hvad der tidsmæssigt svarer til en fuldtidsplads i et dagtilbud. Den fleksible pasning skal mindst udgøre 10 timer i gennemsnit ugentligt. Dette opgøres over en periode på mindst fire uger

  • Du betaler en nedsat takst for dagtilbudsdelen, og kommunen yder tilskud til den fleksible pasning jf. reglerne om tilskud til privat pasning

  Du betaler en nedsat takst for dagtilbudsdelen, og kommunen yder tilskud til den fleksible pasning jf. reglerne om tilskud til privat pasning.

  Ønsker du et kombinationstilbud til dit barn, er du omfattet af de almindelige regler i dagtilbudsloven, herunder regler om optagelse, pasningsgaranti, opsigelse og flytning af børn m.v.

 • Sådan ansøger du

  Dokumentation for dine/jeres arbejdstider i fire sammenhængende uger (evt. en vagtplan). Dokumentationen skal være underskrevet af din arbejdsgiver.

  Du skal selv finde og indgå kontrakt med en fleksibel børnepasser. Jeres fleksible passer skal selv ansøge om godkendelse ved kommunen.

  Du skal ansøge om tilbuddet to måneder, før det skal træde i kraft.

  Du skal sende en sikker mail til Center for Børn, Skole og Kultur med dokumentation for pasning fx vagtplan fra arbejdsgiver.

Kontakt

Center for Børn, Skole og Kultur - Pladsanvisningen

Åbningstider

Mandag - tirsdag: 10.00 - 12.00
Onsdag: Lukket
Torsdag: 12.00 - 16.30
Fredag: 10.00 - 12.00

Telefon: 32 89 01 00

Du kan også sende en mail til Center for Børn, Skole og Kultur - Pladsanvisningen
OBS! Når du sender en mail til os, bliver du bedt om at bruge din NemID. På den måde bliver mailen sikker, og du kan skrive dine personlige oplysninger som fx dit cpr.nr.