Skip navigationen

Opskrivning og udmeldelse af daginstitution

Når du skal skrive dit barn op til daginstitution eller melde det ud, skal du bruge den digitale pladsanvisning.

Pasningsgaranti

Dragør Kommune har pasningsgaranti efter §23 i dagtilbudsloven. Med pasningsgaranti menes, at ansøgere har krav på tilbud om et aldersrelevant tilbud på dagpasning efter kommunens regler. Der gives ikke garanti for ønsker med hensyn til institutionstype.

Plads på ventelisten

Når dit barn har været skrevet op til et dagtilbud i tre måneder, får dit barn anciennitet fra fødselstidspunktet.

Behovsdato

Det er vigtigt, at du overvejer familiens behov for pasning meget nøje, inden du skriver behovsdatoen. Når behovsdatoen nås, gives der tilbud om plads i et passende tilbud.

Ventetid

Du kan forvente op til tre måneders ventetid ved:

  • udmeldelse af et institutionstilbud
  • ændringer i behovstidspunkt
  • afslag af relevant pladstilbud
  • ændring omkring institutionsønske

Hvis ændring har eller får betydning for andre børn på ventelisten.

Overflytning imellem aldersrelevante dagtilbud

Dit barn har mulighed for at blive stående på en venteliste til en specifik institution, selv om det i medfør af pasningsgarantien har fået plads i et andet dagtilbud.

Digital Pladsanvisning

Ved at logge på Digital Pladsanvisning får du direkte adgang til at skrive dit barn op til en institutionsplads, udmelde dit barn fra en institutionsplads, se hvor dit barn står på ventelisten, se status på din ansøgning og meget mere.

Når dit barn skal meldes ud

Du skal melde dit barn ud med en måneds varsel fra den 1. eller den 15. i måneden. Du skal bruge Digital pladsanvisning, når du skal melde dit barn ud.

Hvis dit barn flytter til en anden institutionstype

Flytter dit barn til næste aldersrelevante institutionstype, fx fra vuggestue til børnehave, skal du ikke melde ud. Så vil udmeldelse ske automatisk ved overflytningen.

Kontakt

Børn og Pædagogik - Pladsanvisningen

Åbningstider

 

Mandag 10.00 - 12.00
Tirsdag 10.00 - 12.00
Onsdag Lukket
Torsdag 12.00 - 17.00
Fredag 10.00 - 12.00

Telefon: 32 89 03 72

Du kan også sende en mail til Børn og Pædagogik
OBS! Når du sender en mail til os, bliver du bedt om at bruge din NemID. På den måde bliver mailen sikker, og du kan skrive dine personlige oplysninger som fx dit cpr.nr.