Skip navigationen

Regler for plads i dagtilbud

Her kan du læse om reglerne for opskrivning og udmeldelse af daginstitution og dagpleje.

 • Regler for plads i dagtilbud
 • Digital Pladsanvisning

  Du skal logge på Digital Pladsanvisning med dit NemID for at få adgang til at skrive dit barn op til en institutionsplads og udmelde dit barn fra en institutionsplads.

 • Pasningsgaranti

  Dit barn er garanteret en plads i en kommunal dagpleje eller kommunal institution efter tre måneder på ventelisten.

  Pasningsgarantien gælder ikke til en plads i en bestemt dagpleje eller daginstitution.

  Alle børn i alderen fra 26 uger til skolestart, som har folkeregisteradresse i Dragør Kommune, er omfattet af pasningsgarantien.

 • Plads på ventelisten

  Når dit barn har været skrevet op til et dagtilbud i tre måneder, får dit barn anciennitet fra fødselstidspunktet.

 • Behovsdato

  Det er vigtigt, at du overvejer familiens behov for pasning meget nøje, inden du skriver behovsdatoen.

  Når behovsdatoen nås, får du et tilbud om plads i et passende dagtilbud.

  Du kan forvente op til tre måneders ventetid, hvis du afviser et tilbud.

 • Ventetid

  Du kan forvente op til tre måneders ventetid ved:

  • udmeldelse af et institutionstilbud
  • ændringer i behovstidspunkt
  • afslag af relevant pladstilbud
  • ændring af institutionsønske


  hvis ændringen har eller får betydning for andre børn på ventelisten.

   

   

 • Ønske om en specifik daginstitution eller dagpleje

  Du har mulighed for at skrive dit barn op til en specifik plads. Barnet vil få tilbudt plads, når der er ledig kapacitet, og det har anciennitet til en plads jf. pasningsgarantien.

  Du har også mulighed for at være skrevet op til en specifik plads og samtidig have en behovsdato.

  Er dit barn allerede indmeldt i et dagtilbud, har det også mulighed for at være skrevet op til en specifik daginstitution.

  Ønsker du fortsat, at dit barn skal stå på venteliste til en specifik plads, selv om du har accepteret andet tilbud, skal du ansøge igen via Digital Pladsanvisning, eller du kan tilføje det i notatfeltet.

 • Ønske om at flytte dit barn

  Dit barn har mulighed for at blive stående på en venteliste til et andet specifik dagtilbud, selv om det allerede har fået plads jf. pasningsgarantien.

 • Når dit barn skal meldes ud

  Du skal melde dit barn ud med en måneds varsel fra den 1. eller den 15. i måneden.

  Du skal bruge Digital pladsanvisning, når du skal melde dit barn ud.

 • Hvis dit barn flytter til en anden institutionstype

  Flytter dit barn til næste aldersrelevante institutionstype, fx fra vuggestue til børnehave, skal du ikke melde ud.

  Udmeldelse sker automatisk ved overflytning.

 • Forældrebetaling

  Du bliver opkrævet forældrebetaling månedsvis forud.

  Er dit barn indmeldt i en 0-6 års institution bliver taksten ændret fra vuggestuetakst til børnehavetakst, når barnet fylder 2 år og 11 måneder. Bliver dit flyttet tidligere, skal det have tilbudt vuggestuens forplejning.   

   

 • Søskendekriterie

  Har dit barn søskende i kommunens dagtilbud har det fortrinsret på ventelisten til plads i samme dagtilbud.

  For at du kan benytte dig af søskendekriteriet, er det en forudsætning, at børnene skal være indmeldt minimum tre måneder sammen, og der skal være en ledig plads i dagtilbuddet.
 • Dagtilbud med tidlig morgenåbning

  Har du brug for et dagtilbud til dit barn, hvor der er tidlig morgenåbning, skal du senest tre måneder før behovsdatoen sende dokumentation fra din arbejdsgiver på dine mødetider. Dokumentationen skal sendes med sikker mail til Center for Børn. Skole og Kultur.

   

   

Kontakt

Center for Børn, Skole og Kultur - Pladsanvisningen

Åbningstider

Mandag - tirsdag: 10.00 - 12.00
Onsdag: Lukket
Torsdag: 12.00 - 16.30
Fredag: 10.00 - 12.00

Telefon: 32 89 01 00

Du kan også sende en mail til Center for Børn, Skole og Kultur - Pladsanvisningen
OBS! Når du sender en mail til os, bliver du bedt om at bruge din NemID. På den måde bliver mailen sikker, og du kan skrive dine personlige oplysninger som fx dit cpr.nr.