Skip navigationen

Socialpædagogisk fripladstilskud

Kommunen kan give et økonomisk tilskud, når et dagtilbud er særligt påkrævet af sociale eller pædagogiske årsager, og din økonomi står i vejen for dit barns optagelse eller forbliven i et dagtilbud.

 • Socialpædagogisk fripladstilskud
 • Hvad er socialpædagogisk fripladstilskud?

  Socialpædagogisk friplads er et økonomisk tilskud, der gives, hvis det er særligt påkrævet af sociale eller pædagogiske årsager at dit barn skal optages eller forblive i et dagtilbud, og at din indkomst står i vejen for dette.

  Det er kommunen, der efter en konkret og individuel vurdering af din families og barns situation samt økonomi, bevilger tilskuddet.

 • Hvad er kriterierne?

  Du kan få socialpædagogisk fripladstilskud når:

  • kommunen vurderer, at dit barns ophold i dagtilbud er særlig påkrævet af sociale eller pædagogiske grunde og

  • betalingsspørgsmålet vanskeliggør dit barns ophold eller forbliven i dagtilbuddet


  Begge betingelser skal være opfyldt, og tildeling af et socialpædagogisk fripladstilskud sker altid efter en konkret og individuel vurdering af din familiens og barns situation.

  Du skal altid ansøge om økonomisk fripladstilskud inden en eventuel ansøgning om socialpædagogisk fripladstilskud.

 • Sådan ansøger du

  Udfyld ansøgningen samt vedlæg din husstands budget samt dokumentation for alle indtægter og udgifter.

  Det er en god idé at ansøge i samarbejde med det pædagogiske personale i dit barns dagtilbud, sundhedsplejersken eller børnesagsbehandleren, da deres eventuelle vurdering af familiens og barnets situation, er med til at danne grundlag for vurderingen.

   

 • Lovhenvisning

  Bekendtgørelse af lov nr. 1326 af 09/09/2020 om dag-, fritids-, og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven)

Kontakt

Center for Børn, Skole og Kultur - Pladsanvisningen

Åbningstider

Mandag - tirsdag: 10.00 - 12.00
Onsdag: Lukket
Torsdag: 12.00 - 16.30
Fredag: 10.00 - 12.00

Telefon: 32 89 01 00

Du kan også sende en sikker mail til Center for Børn, Skole og Kultur - Pladsanvisningen
OBS! Når du sender en mail til os, bliver du bedt om at bruge din NemID. På den måde bliver mailen sikker, og du kan skrive dine personlige oplysninger som fx dit cpr.nr.