Skip navigationen

Tilskud til privat pasning

Privat pasning er en alternativ mulighed for dig som forælder til at vælge anden pasning end de kommunale- eller selvejende dagtilbud.

Nedenfor kan du læse mere om, hvordan du ansøger om privat pasning.

 • Tilskud til privat pasning
 • Hvad er tilskud til privat pasning

  Privat pasning er en alternativ mulighed for dig som forælder til at vælge anden pasning end kommunale- eller selvejende dagtilbud.

  Du indgår en aftale om privat pasning af dit barn med en privat børnepasser/pasningsordning og får tilskud fra kommunen til betalingen

 • Regler

  • Du kan få tilskud fra dit barn er 24 uger og indtil skolestart

  • Du indgår en skriftlig aftale med en privat børnepasser om at passe dit barn, enten i børnepasserens eget hjem, eller i en pasningsordning, hvor flere private børnepassere har slået sig sammen

  • Dragør Kommune skal godkende aftalen om privat pasning mellem dig og den private børnepasser/pasningsordning, og fører løbende tilsyn med ordningen
    
  • Lønnen aftales mellem dig og den private børnepasser/pasningsordning, og Dragør Kommune yder et tilskud på højst 75% af udgiften til pasning af børn inden for en bestemt aldersgruppe indtil skolestart og afhængig af antallet af pasningstimer

  • Beløbet er skattefrit for dig, men skattepligtigt for den private børnepasser/pasningsordning, der modtager beløbet

  • Du kan ikke få økonomisk fripladstilskud til privat pasning. Til gengæld kan du få et søskendetilskud, som svarer til det søskendetilskud, du kan få i det billigste kommunale eller selvejende dagtilbud for dit barns aldersgruppe

  • Du kan ikke modtage tilskud til privat pasning, hvis du eller den anden forælder afholder barsel med barnet.
  • Der kan ikke gives tilskud til en au pair, der ønskes ansat som børnepasser. Som au pair får personen kun opholdstilladelse og ikke arbejdstilladelse, og derfor må personen ikke indgå i et egentligt ansættelsesforhold og ikke modtage løn eller lommepenge

  • Unge fra Norden (Norge, Sverige, Finland eller Island) og EU-borgere skal imidlertid hverken have ar-bejds- eller opholdstilladelse i Danmark. Disse unge kan tage arbejde som ung i huset/børnepassere.
  • Dragør kommune kan administrere ordningen for dig mod en reduktion i tilskuddet svarende til kommunens udgifter til administration

  • Når aftalen med den private børnepasser/pasningsordning ophører, er du omfattet af de almindelige regler i dagtilbudsloven, herunder regler om optagelse, pasningsgaranti, opsigelse og flytning af børn m.v.

 • Sådan ansøger du

  • For at vi kan udbetale tilskuddet for den første måned til tiden, skal vi have ansøgningen senest en måned før, at dit barn starter hos den private børnepasser/pasningsordning

  • Aftalen mellem forældre og den private børnepasser/pasningsordning skal godkendes af kommunen, før der kan udbetales tilskud

  • Du ansøger ved at sende en sikker mail til Center for Børn, Skole og Kultur med følgende oplysninger og dokumentation:

  1. Cpr. nr. på barn og forældre
  2. Indmeldelsesdato/start dato hos den private børnepasser/pasningsordning
  3. Kopi af den skriftlige aftale/kontrakt mellem jer og den privat børnepasser/pasningsordning – skal indeholde alle relevante informationer om den private børnepasser/pasningsordning samt kontaktoplysninger

  • Er du tilflyttet kommunen og går dit barn allerede i en privatpasningsordning eller bliver passet af en privat børnepasser, der er godkendt af en anden kommune, skal du ansøge på ny

  • Ansøgningen erstatter ikke en egentlig ansættelseskontrakt/aftale om privat børnepasning mellem dig og den private børnepasser/pasningsordning

  • Du skal derudover hver måned indsende kvittering for betaling af den private børnepasser/pasningsordning med påført underskrift af den private børnepasser. Tilskuddet vil derefter blive udbetalt til din nem-konto månedsvis bagud

 • Tilskuddets størrelse

  2022

  • Tilskuddet udgør maksimalt 6.912 kr. pr. måned i alderen 24 uger til 2 år og 10 måneder og 3.537 kr. pr. måned i alderen 2 år og 11 måneder og indtil skolestart
    
  • Tilskuddet reduceres i forhold til timetallet ved pasning af færre end 37 timer pr. uge
  • Der kan maximalt ydes 3 tilskud pr. husstand
    
  • Tilskuddet udbetales månedsvis bagud

   

   

 • Kan privat pasning kombineres med en plads i dagtilbud

  Ja, du kan godt kombinere privat børnepasning/pasningsordning med en plads i dagtilbud, hvis du kan dokumentere et arbejdsbetinget pasningsbehov, der ligger uden for dagtilbuddets almindelige åbningstid.

  Læs mere under kombinationstilbud