Skip navigationen

Sundhedspleje

Sundhedsplejen yder sundhedsfaglig vejledning og støtte til gravide og småbørnsfamilier.

Sundhedsplejen vejleder

Sundhedsplejen vejleder gravide, alle småbørnsfamilier med børn indtil 1½ år, samt familier med børn over 1½ år ved behov.

Ved fødslen

Sundhedsplejerskerne vil normalt tage kontakt til familier med nyfødte børn og aftale et barselsbesøg når barnet er 4 eller 5 dage gammelt.

Hvis du er bekymret for dit barns trivsel før barselsbesøget, skal du kontakte det sted, hvor barnet er født.

Sundhedsplejens opgaver

  • Tilbyder graviditetsbesøg til alle ved henvendelse.
  • Tilbyder hjemmebesøg til familier med børn under 1½ år.
  • Særlige tilbud til familier med præmature børn.
  • Iværksætter aktiviteter, eksempelvis mødregrupper og sundhedsplejerskecaféer.
  • Arbejder tværfagligt med andre faggrupper i området med særlige tilbud til Børn & Unge, på skolerne, i institutionerne og i dagplejen i rådgivning om børn- og unges  trivsel og sundhed, og eventuelt som bindeled til embedslægeinstitutionen.
  • Foretager funktionsundersøgelser, sundhedsorienterende samtaler og sundhedspædagogisk undervisning af børn på skolerne.
  • Tilbud til overvægtige skolebørn efter Holbæk metoden
  • Hygiejne besøg

Åben konsultation

Hver torsdag kl. 14-15 holder sundhedsplejen åben konsultation i den grønne pavillon ved siden af Rådhuset. Første torsdag i hver måned, deltager vores børnefysioterapeut Ellen Clapp. Her kan du få undersøgt dit barn og få svar på spørgsmål om dit barns motoriske udvikling.
Ring gerne til Ellen inden og meld dig til på tlf: 30 76 03 45