Skip navigationen

Grundlovsceremoni 2020

Dragør Kommune fejrer nye danskere ved grundlovsceremoni.

Grundlovsceremoni for ansøgere om dansk indfødsret

Vi fejrer nye danskere ved grundlovsceremoni den 23. september kl. 17. 

Hvis du eller dine gæster har symptomer på corona, skal I naturligvis ikke møde op, men melde afbud på nedenstående sikre mail. 

Udlændinge- og Integrationsministeriet fremsætter to gange årligt lovforslag om indfødsret.

Umiddelbart herefter inviterer Kommunalbestyrelsen ansøgere om dansk indfødsret til en ceremoni, med henblik på at ansøgeren opnår dansk statsborgerskab. Vi kalder ceremonien for grundlovsceremoni, og invitationen bliver annonceret her på hjemmesiden og i lokalavisen.

Ved grundlovsceremonien skal du blandt andet skrive under på, at du vil overholde grundloven, og du skal udveksle håndtryk med borgmesteren eller en repræsentant fra kommunen. Dog gives der i øjeblikket ikke hånd, på grund af corona. 

I Dragør Kommune vil vi normalt holde to grundlovsceremonier om året. Det bliver som udgangspunkt i første og tredje kvartal.

Sted:

Forhallen på rådhuset, Kirkevej 7, 2791 Dragør.

Tilmelding:

Tilmelding skal ske senest 3 uger før ceremonien. 

Tilmelding kan kun ske via formularen nedenfor.

Du har mulighed for at tage den nærmeste familie , op til 10 deltagere med til grundlovsceremonien. Du skal oplyse antallet på tilmeldingsblanketten.

Medbring:

Til grundlovsceremonien skal ansøger om statsborgerskab medbringe:

  • Legitimation med foto
  • Den blanket, som Udlændinge- og Integrationsministeriet sender til dig. Blanketten hedder 'blanket til afgivelse af erklæring


Legitimation skal være en af de nedenfor nævnte:

  • Opholdskort, fremmedpas, konventionspas eller kørekort udstedt af en offentlig myndighed i Danmark,
  • Pas, identitetskort eller kørekort udstedt af en offentlig myndighed i et andet EU-/EØS-medlemsland eller i Schweiz, eller
  • Pas, som er udstedt af en offentlig myndighed i et andet land end de i nr. 1 og 2 nævnte lande, og hvori der er isat en opholdssticker

 

Tilmeldingsformular, du skal bruge dit nem-id

Kontakt

Center for Politik, Service og Social

Telefon: 32 89 01 00

Du kan også sende en mail til Center for Politik, Service og Social
OBS! Når du sender en mail til os, bliver du bedt om at bruge din NemID. På den måde bliver mailen sikker, og du kan skrive dine personlige oplysninger som fx dit cpr.nr.