Skip navigationen

Grundlovsceremoni 2021

Mandag den 23. august 2021, holdes der grundlovsceremoni for nye statsborgere, bosat i Dragør Kommune.

Grundlovsceremoni for ansøgere om dansk indfødsret

Vi fejrer nye danskere ved en grundlovsceremoni den 23. august 2021. 

Hvis der fortsat er forsamlingsforbud, vil du få tilbudt et præcist tidspunkt, hvor du skal møde den 23. august. Hvis der er mange tilmeldinger, kan der blive tale om at ceremonien holdes over flere dage. 

Kun borgere i Dragør

På grund af corona-situationen er kun borgere med bopæl i Dragør, der kan tilmelde sig ceremonien. 

Ceremonien

Udlændinge- og Integrationsministeriet fremsætter to gange årligt lovforslag om indfødsret.

Umiddelbart herefter inviterer Kommunalbestyrelsen ansøgere om dansk indfødsret til en ceremoni, med henblik på at ansøgeren opnår dansk statsborgerskab. Vi kalder ceremonien for grundlovsceremoni, og invitationen bliver annonceret her på hjemmesiden og i lokalavisen.

Ved grundlovsceremonien skal du blandt andet skrive under på, at du vil overholde grundloven, og du skal udveksle håndtryk med borgmesteren eller en repræsentant fra kommunen. Dog gives der i øjeblikket ikke hånd, på grund af corona. 

I Dragør Kommune vil vi normalt holde to grundlovsceremonier om året. Det bliver som udgangspunkt i første og tredje kvartal.

Sted:

Dragør Rådhus, Kirkevej 7, 2791 Dragør.

Tilmelding:

På grund af corona-situationen, kan kun borgere med bopæl i Dragør tilmelde sig, og vi kan ikke på nuværende tidspunkt sige, om du kan tage gæster med til ceremonien, men du kan oplyse det ønskede antal gæster på tilmeldingsblanketten.

Tilmelding skal ske senest 3 uger før ceremonien, den 1. august 2021. 

Tilmelding kan kun ske via formularen nedenfor. 

Hvis du eller dine gæster har symptomer på corona, skal I naturligvis ikke møde op, men melde afbud på nedenstående sikre mail. 

Medbring:

Til grundlovsceremonien skal ansøger om statsborgerskab medbringe:

  • Legitimation med foto
  • Den blanket, som Udlændinge- og Integrationsministeriet sender til dig. Blanketten hedder "blanket til afgivelse af erklæring", blanketten må ikke være underskrevet på forhånd. 


Legitimation skal være en af de nedenfor nævnte:

  • Opholdskort, fremmedpas, konventionspas eller kørekort udstedt af en offentlig myndighed i Danmark,
  • Pas, identitetskort eller kørekort udstedt af en offentlig myndighed i et andet EU-/EØS-medlemsland eller i Schweiz, eller
  • Pas, som er udstedt af en offentlig myndighed i et andet land end de i nr. 1 og 2 nævnte lande, og hvori der er isat en opholdssticker

 

Tilmeldingsformular, du skal bruge dit nem-id

Kontakt

Center for Politik, Service og Social

Telefon: 32 89 01 00

Du kan også sende en mail til Center for Politik, Service og Social
OBS! Når du sender en mail til os, bliver du bedt om at bruge din NemID. På den måde bliver mailen sikker, og du kan skrive dine personlige oplysninger som fx dit cpr.nr.