Skip navigationen

Grundlovsceremoni

Dragør Kommune fejrer nye danskere ved grundlovsceremoni.

Grundlovsceremoni er udsat

På baggrund af anbefalinger fra Sundhedsstyrelsen om håndtering af coronasmitte, anbefaler Udlændinge- og Integrationsministeriet, at kommunalbestyrelserne ikke afholder planlagte grundlovsceremonier, indtil anbefalingerne fra sundhedsmyndighederne ændrer sig.

En grundlovsceremoni kan således holdes senere end 4 måneder efter ikrafttrædelse af den lov om indfødsrets meddelelse, som trådte i kraft den 3. januar 2020.

Udlændinge- og Integrationsministeriet opretholder anbefalingen, indtil anbefalingerne fra sundhedsmyndighederne ændrer sig. Det er ministeriets forventning, at når situationen er normaliseret, vil ceremonierne blive afviklet.

Grundlovsceremoni for ansøgere om dansk indfødsret

Vi fejrer nye danskere ved grundlovsceremoni, men den planlagte ceremoni den 24. marts kl. 17 er udsat på ubestemt tid.

Udlændinge- og Integrationsministeriet fremsætter to gange årligt lovforslag om indfødsret.

Umiddelbart herefter inviterer Kommunalbestyrelsen ansøgere om dansk indfødsret til en ceremoni, med henblik på at ansøgeren opnår dansk statsborgerskab. Vi kalder ceremonien for grundlovsceremoni, og invitationen bliver annonceret her på hjemmesiden og i lokalavisen.

Ved grundlovsceremonien skal du blandt andet skrive under på, at du vil overholde grundloven, og du skal udveksle håndtryk med borgmesteren eller en repræsentant fra kommunen.

I Dragør Kommune holder vi to grundlovsceremonier om året. Det bliver som udgangspunkt i første og tredje kvartal.

Sted:

Kommunalbestyrelsessalen på rådhuset, Kirkevej 7, 2791 Dragør.

Tilmelding:

Tilmelding skal ske senest 3 uger før ceremonien.

Tilmelding kan kun ske via formularen nedenfor.

Du har mulighed for at tage den nærmeste familie , op til 10 deltagere med til grundlovsceremonien. Du skal oplyse antallet på tilmeldingsblanketten.

Medbring:

Til grundlovsceremonien skal ansøger om statsborgerskab medbringe:

  • Legitimation med foto
  • Den blanket, som Udlændinge- og Integrationsministeriet sender til dig. Blanketten hedder 'blanket til afgivelse af erklæring


Legitimation skal være en af de nedenfor nævnte:

  • Opholdskort, fremmedpas, konventionspas eller kørekort udstedt af en offentlig myndighed i Danmark,
  • Pas, identitetskort eller kørekort udstedt af en offentlig myndighed i et andet EU-/EØS-medlemsland eller i Schweiz, eller
  • Pas, som er udstedt af en offentlig myndighed i et andet land end de i nr. 1 og 2 nævnte lande, og hvori der er isat en opholdssticker

Tilmeldingformular, du skal bruge dit nem-id

Kontakt

Borgmestersekretariat og Personale

Telefon: 32 89 01 06, 32 89 01 16 eller 32 89 01 19

Du kan også sende en mail til Borgmestersekretariat og Personale
OBS! Når du sender en mail til os, bliver du bedt om at bruge din NemID. På den måde bliver mailen sikker, og du kan skrive dine personlige oplysninger som fx dit cpr.nr.