Skip navigationen

Bekymring for børns og unges trivsel og udvikling

Her kan du finde handleguiden ved bekymring for trivsel og udvikling hos børn og unge.

Kontakt

Borger og Social - Børneteamet
tlf. 32 89 03 97
underretning@dragoer.dk

Nedenstående handleguide beskriver muligheder, opmærksomhedspunkter og retningslinjer for, hvordan medarbejdere og ledere skal handle, når et barns eller en ungs trivsel og udvikling vækker bekymring.

Kontakt

Underretning om mistrivsel

Telefon: 32 89 03 97

Du kan også sende en mail til Borger og Social - Børneteamet
underretning@dragoer.dk