Skip navigationen

Beredskabsplan for forebyggelse og håndtering af overgreb mod børn og unge

Her kan du finde handleveje, hvis du har en mistanke eller konkret viden om, at et barn eller en ung har været udsat for vold eller seksuelle overgreb.

Kontakt

Borger og Social - Børneteamet
tlf. 32 89 03 97
underretning@dragoer.dk

I nedenstående beredskabsplan kan du læse, hvordan du som leder eller medarbejder skal reagere og handle, hvis der opstår en bekymring, mistanke eller konkret viden om vold eller seksuelle overgreb mod et barn eller en ung. Du kan også læse mere om forskellen på bekymring, mistanke og konkret viden, samt om tegn og reaktioner hos børn og unge, der udsættes for vold og seksuelle overgreb.

 

 

Kontakt

Borger og Social - børneteamet

Telefon: 32 89 03 97

Du kan også sende en mail til Borger og Social
borgerogsocial@dragoer.dk