Skip navigationen

Beredskabsplan for forebyggelse og håndtering af overgreb mod børn og unge

Her kan du finde handleveje, hvis du har en mistanke eller konkret viden om, at et barn eller en ung har været udsat for vold eller seksuelle overgreb.

Her kan du læse, hvordan du som leder eller medarbejder skal reagere og handle, hvis der opstår en bekymring, mistanke eller konkret viden om vold eller seksuelle overgreb mod et barn eller en ung. Du kan også læse mere om forskellen på bekymring, mistanke og konkret viden, samt om tegn og reaktioner hos børn og unge, der udsættes for vold og seksuelle overgreb.

Kontakt

Center for Børn, Skole og Kultur

Telefon: 32 89 01 00

Du kan også sende en sikker mail til Center for Børn, Skole og Kultur
OBS! Når du sender en mail til os, bliver du bedt om at bruge din NemID. På den måde bliver mailen sikker, og du kan skrive dine personlige oplysninger som fx dit cpr.nr.