Skip navigationen

Børneteamet

Har du brug for særlig vejledning og rådgivning til dit barn? Børneteamet består af socialrådgivere, der arbejder med tidlig forebyggende indsats i forhold til børn og unge med særlige behov for støtte.

Hvordan kan vi hjælpe? 

Børneteamets arbejde består i at understøtte, at der skabes de bedst mulige opvækstvilkår for børn med særlige behov, så at de kan opnå samme muligheder for personlig udvikling, sundhed og udfoldelse som andre børn og unge.

 

Hvem er børn og unge med særlige behov?

Det er børn og unge, der har alvorlige vanskeligheder i deres dagligdag - det kan f.eks. være børn og unge der:

  • har psykiske problemer og derfor ikke trives
  • har sociale- og/eller adfærdsmæssige vanskeligheder
  • har vanskeligheder i hjemmet
  • er ude i misbrug eller kriminalitet
  • har været udsat for manglende omsorg eller overgreb 

Børneteamet varetager primært myndighedsopgaver med udgangspunkt i servicelovens bestemmelser om særlig støtte til børn, unge og deres familier.  

Børneteamet behandler ikke sager om adoption, separation og skilsmisse, børne- og ægtefællebidrag, samvær, forældremyndighed eller faderskab - her henvises til Familieretshuset.

Kontakt

Center for Børn, Skole og Kultur

Telefon: 32 89 01 00

Du kan også sende en sikker mail til Center for Børn, Skole og Kultur
OBS! Når du sender en mail til os, bliver du bedt om at bruge din NemID. På den måde bliver mailen sikker, og du kan skrive dine personlige oplysninger som fx dit cpr.nr.