Skip navigationen

Fritidspas

Du kan søge om fritidspas til dit barn, hvis din husstands samlede personlige årsindkomst er lavere end 223.740 kr. pr. år. Med fritidspasset kan dit barn få betalt kontingent til en selvvalgt fritidsaktivitet på op til 1.500 kr. Dragør Kommune dækker også leje af instrumenter på Dragør musik- og kulturskole. Derudover er der mulighed for at få tilskud til udstyr på op til 500 kr.

Kort om fritidspas

Du kan søge et økonomisk tilskud på maksimalt 1.500 kr. pr. barn/ung til en valgfri fritidsaktivitet. Dragør Kommune sørger for at betale kontingentet direkte til foreningen/klubben på vegne af barnet/den unge, hvis tilskuddet er godkendt. Dragør Kommune dækker også leje af instrumenter på Dragør musik- og kulturskole. Derudover kan du ansøge om et tilskud til udstyr på maksimalt 500 kr. pr. barn/ung.   

Hvem kan modtage støtte

Børn og unge i alderen 6-18 år, der i forvejen ikke er aktive i forældrebetalte fritidsaktiviteter og foreninger, og hvor husstandens samlede personlige årsindkomst er lavere end 223.740 kr. pr. år. Det er husstandsindkomsten, hvor barnet er tilmeldt folkeregisteradresse, der tæller.

Tilskuddet gives til børn/unge, der er bosiddende i Dragør Kommune.  

Før du søger

  • Inden du ansøger om tilskud til en fritidsaktivitet, skal du undersøge, om der er plads til barnet/den unge i fritidsaktiviteten
  • Det er en god ide at aftale opstartsdato (i forhold til sæsonens start/slutdato) med foreningen/klubben, inden ansøgningen sendes til kommunen
  • Det er en god ide at undersøge muligheden for gratis prøvetræning, inden der ansøges om fritidspas, så du sikrer, dit barn er tilmeldt den rigtige fritidsaktivitet. Når støtten først er givet, har barnet brugt årets fritidspas
  • Det er vigtigt at oplyse foreningens/klubbens navn og evt. CVR-nr., da kommunen afregner direkte med foreningen/klubben 

Vær opmærksom på

  • Du kan kun søge om tilskud én gang pr. år pr. barn/ung
  • Du kan kun søge om tilskud til én aktivitet pr. barn/ung
  • Du kan kun søge om tilskud til udstyr én gang pr. år pr. barn/ung
  • Hvis du søger til flere børn i familien, skal du udfylde et skema for hvert barn/ung
  • Hvis en eller begge forældre modtager integrationsydelse, kan der ansøges om støtte fra Fritidspuljen via fritidspuljen.flygtning.dk. Hvis der modtages støtte fra Fritidspuljen, skal der ikke ansøges om støtte fra kommunen 
  • Sagsbehandlingstiden forventes at være en måned

 

Kontakt

Center for Børn, Skole og Kultur

Telefon: 32 89 01 00

Du kan også sende en mail til Center for Børn, Skole og Kultur
OBS! Når du sender en mail til os, bliver du bedt om at bruge din NemID. På den måde bliver mailen sikker, og du kan skrive dine personlige oplysninger som fx dit cpr.nr.