Skip navigationen

Fritidspas

Du kan søge om fritidspas til dit barn, hvis din husstands indkomst er lavere end 173.801 kr. Med fritidspasset kan dit barn få betalt kontingent til en selvvalgt fritidsaktivitet på op til 1.000 kr.

Kort om fritidspas

Dragør Kommune giver et tilskud på max. 1000 kr. til en valgfri fritidsaktivitet. Dragør Kommune sørger for at betale kontingentet direkte til foreningen/klubben på vegne af barnet/den unge, hvis barnet/den unge er godkendt til at modtage tilskuddet.

Hvem kan modtage støtte

Børn og unge i alderen 6-18 år, der i forvejen ikke er aktive i fritidsaktiviteter og foreninger, og hvor husstandens samlede årsindkomst berettiger til fuld økonomisk friplads. Det er husstandsindkomsten, hvor barnet er tilmeldt folkeregisteradresse, der tæller. For at komme i betragtning til et fritidspas skal husstandens årlige indkomst være lavere end 173.801 kr.

Tilskuddet gives til børn/unge, der er bosiddende i Dragør Kommune.  

Før du søger

Inden du ansøger om tilskud til en fritidsaktivitet, skal du starte med at undersøge, om der er plads til barnet/den unge i fritidsaktiviteten. Det er en god ide at aftale opstartsdato (i forhold til sæsonens start/slutdato) med kontaktpersonen/træneren i foreningen/klubben inden ansøgningen sendes til kommunen. Kommunen anbefaler derudover, at du undersøger muligheden for gratis prøvetræning, inden der ansøges om støtte.

Det er vigtigt at oplyse foreningens/klubbens navn og evt. CVR-nr., da kommunen afregner direkte med foreningen/klubben. Eventuelt kan du bede foreningen/klubben udfylde punkt C. Klasselærere, pædagoger, sagsbehandlere m.v. kan opfordre forældre til at ansøge på vegne af barnet/den unge.

Vær opmærksom på

  • Du kan kun søge om tilskud én gang pr. år pr. barn
  • Du kan kun søge om tilskud til én aktivitet pr. barn
  • Hvis du søger til flere børn i familien, skal du udfylde et skema for hvert barn
  • Hvis en eller begge forældre modtager integrationsydelse, skal du ansøge om støtte fra Fritidspuljen via fritidspuljen.flygtning.dk 
  • Sagsbehandlingstiden forventes at være en måned

Lovgrundlag

Se bekendtgørelse: BEK nr 551 af 11/05/2017 og BEK 1111 af 17/09/2015 kap 4 § 27.  

 

Kontakt

Skole- og Kulturafdelingen

Telefon: 32 89 01 00 (omstillingen, spørg efter Skole- og Kulturafdelingen)

Du kan også sende en mail til Skole- og Kulturafdelingen
sbk@dragoer.dk