Skip navigationen

Har du lyst til at være kontaktperson?

Børneteamet i Dragør Kommune søger flere personer, der har lyst til at være kontaktpersoner for en eller flere børn og unge med særlige behov.

 

Støtte til børn og unge med særlige behov

Har du lyst til at gøre en forskel for børn og unge i Dragør – og har du et par timer i overskud ved siden af arbejde eller studie? Så meld dig som kontaktperson.

Kontaktpersonens primære opgave er at støtte børn og unge med særlige behov i deres udvikling og personlige liv, herunder opbakning i forhold til skolegang, fritid og netværk.

Kontaktpersonordningen er et støttetilbud til et barn eller en ung, der iværksættes efter servicelovens § 53, stk. 3, nr. 6. Kontaktpersonens opgaver løses derfor med udgangspunkt i en handleplan, der er udarbejdet af socialrådgiveren og kontaktpersonen skal aflevere en statusrapport i henhold til de mål der er beskrevet i handleplanen.

Kontaktpersonens opgaver

Kontaktpersonens opgaver kan blandt andet være:

 • At tilbyde børn/unge en fast og stabil voksenkontakt
 • At støtte og hjælpe i udviklingen af faglige, sociale og personlige kompetencer
 • At støtte børns/unges interessefelter og bl.a. opmuntre til deltagelse i fritidsaktiviteter
 • At hjælpe børn/unge med at stå op om morgenen og komme i skole
 • At hjælpe og vejlede i forhold til fremtidsmuligheder og uddannelse
 • At støtte og vejlede i forhold til at komme ud af kriminalitet eller misbrug

Faglig baggrund

Der stilles ikke krav til en bestemt faglig baggrund, og du må gerne være studerende, men det er en fordel, hvis du har eller er i gang med en socialfaglig uddannelse (pædagog, lærer, socialrådgiver, socialformidler eller lignende).

Vi matcher dine faglige og personlige kvalifikationer med behovet hos barnet eller den unge.

Personlige egenskaber

Vi lægger vægt på, at du som kontaktperson:

 • Har erfaring med eller interesse for det sociale område, herunder børne- og ungeområdet
 • Er stabil, tålmodig og ansvarsfuld voksen
 • Er engageret og kan inspirere, formidle og følge op på opgaverne
 • Er fleksibel og opsøgende, og du kan skabe en tillidsfuld kontakt
 • Kan arbejde selvstændigt og har gåpåmod

Vilkår

Du vil blive timelønnet svarende til lønsatser for timelønnede pædagogmedhjælpere, medmindre andre forhold gør sig gældende.

I nogle tilfælde vil der være mulighed for at få udbetalt tilskud til aktiviteter. Dette sker efter aftale med socialrådgiveren.

Et forløb som kontaktperson kan varierer i længde og antal ugentlige timer kan svinge fra forløb til forløb.

Alle, der kommer i betragtning, skal fremskaffe straffeattest.

Børneteamet indhenter, med dit samtykke, børneattest.

Sådan søger du

Vores digitale formular er under omlægning. Send en mail til bornevagten@dragoer.dk med oplysning om 

 • navn
 • alder
 • adresse
 • e-mail
 • telefonnummer
 • uddannelse/baggrund
Kontakt

Borger og Social - børneteamet

Telefon: 32 89 03 97

Du kan også sende en mail til Borger og Social - børneteamet
OBS! Når du sender en mail til os, bliver du bedt om at bruge din NemID. På den måde bliver mailen sikker, og du kan skrive dine personlige oplysninger som fx dit cpr.nr.