Skip navigationen

Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR)

Her kan du finde relevant information, hvis dit barn har behov for specialundervisning eller anden støtte i forbindelsen med sin udvikling.

Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR) er en uafhængig rådgivning, hvor forældre, lærere og pædagoger i kommunen kan henvende sig for råd og vejledning vedrørende børn fra 0-18 år. 

PPR kan tilbyde råd og vejledning, hvis dit barn eksempelvis:

  • Ikke trives i skole eller dagtilbud

  • Er forsinket i son motoriske, sproglige og kognitive udvikling

  • Har faglige vanskeligheder

  • Har adfærds-, kontakt og trivselsvanskeligheder i skole- eller dagtilbud

  • Har tale-, høre- og sprog vanskeligheder

Behov for tale-hørelærer, fysioterapeut eller psykolog?

Har dit barn behov for støtte til sprog-, tale- eller hørevanskelighede, støtte i sin motoriske udvikling eller mistrivsel i skole eller dagtilbud, kan du henvende dig til dit barns sundhedsplejerske, læge, dagpleje, daginstitution, skole eller direkte til os.

Behov for specialundervisning?

Hvis dit barn har behov for specialundervisning, kan du du henvende dig til lederen på dit barns skole. 

 

Kontakt

Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR)

En anden mulighed er kontakte PPR direkte på rådhuset i Dragør.

Telefon: 32 89 01 00

Du kan også sende en sikker mail til Pædagogisk Psykologisk Rådgivning - PPR
OBS! Når du sender en mail til os, bliver du bedt om at bruge din NemID. På den måde bliver mailen sikker, og du kan skrive dine personlige oplysninger som fx dit cpr.nr.