Skip navigationen

PPR - en del af rådgivning og forebyggelse

Rådgivning og Forebyggelse er et tværfagligt team bestående af psykologer, fysioterapeut og tale-hørelærer.

Hvad kan PPR?


I samarbejde med forældre, lærere og pædagoger vurderer PPR barnets vanskeligheder og lægger en plan for, hvordan disse kan løses, begrænses og forebygges.

PPR kan hjælpe når et barn har: 

  • problemer af faglig og følelsesmæssig karakter
  • problemer med deres generelle udvikling
  • problemer med adfærd 
  • vanskeligheder med tale, sprog og begreber 
  • vanskeligheder med kontakten til andre børn og voksne
  • problemer i familien med samvær eller ved skilsmisse m.v.

Hvordan får du kontakt til PPR? 

Du kan henvende dig til medarbejderne på dit barns skole eller i daginstitution. Det er oftest klasselæreren eller personalet i daginstitutionen, der formidler kontakten, når de finder, at der er et behov for hjælp.

Kontakten til PPR skal altid accepteres af barnets forælder. Børn har også selv mulighed for at henvende sig og bede om hjælp.  

Kontakt

Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR)

En anden mulighed er kontakte PPR direkte på rådhuset i Dragør.

Telefon: 32 89 01 00

Du kan også sende en mail til Pædagogisk Psykologisk Rådgivning - PPR
OBS! Når du sender en mail til os, bliver du bedt om at bruge din NemID. På den måde bliver mailen sikker, og du kan skrive dine personlige oplysninger som fx dit cpr.nr.