Skip navigationen

Underretning om mistrivsel

Du har pligt til at underrette kommunen, hvis du er bekymret for et barns/ungs udvikling og sundhed eller tænker, at barnet/den unge kan have brug for støtte.

Kontakt

Borger og Social - Børneteamet
tlf. 32 89 03 97
underretning@dragoer.dk

Den Sociale Døgnvagt

Hvis du har et akut problem, der vedrører børn og unge uden for rådhusets åbningstid, så kan du kontakte Københavns Politi. Politiet guider dig videre til Den Sociale Døgnvagt.

Kontakt

Københavns Politi
33 14 14 48

Underretning om mistrivsel - børn/unge

En underretning kan både være mundtlig, skriftlig og digital. Du kan udskrive og udfylde en blanket eller indsende den digitalt.

Underret på mail

Alle underretninger skal vurderes indenfor 24 timer, efter de er modtaget. Underretninger kan sendes  på mail til Borger og Social på underretning@dragoer.dk.

Læs mere om underretninger

Kontakt

Underretning om mistrivsel

Telefon: 32 89 03 97

Du kan også sende en mail til Borger og Social - Børneteamet
underretning@dragoer.dk