Skip navigationen

Besøg i barnets første leveår

Sundhedsplejersken vil ved en række besøg og efter aftale med dig og din eventuelle partner vejlede jer i jeres hjem. Hun vil undersøge jeres barn og vejlede jer omkring barnets sundhed, udvikling og trivsel.

Sådan får Sundhedsplejen besked om, at I har fået et barn

  • Inden for 24 timer efter barnets fødsel modtager Sundhedsplejen en fødselsanmeldelse fra hospitalet.
  • Ved hjemmefødsel bedes I selv kontakte sundhedsplejen på hverdage, da fødselsanmeldelsen ikke altid når frem inden for de første 24 timer.

Barselsbesøg 4-6 dage efter fødslen

  • Du vil modtage en sms eller et opkald af den sundhedsplejerske, der skal følge jer og jeres barn. Her tilbydes i et besøg, når barnet er 4-6 dage gammel.
  • Dette besøg er af kort varighed. Sundhedsplejersken vejer og undersøger jeres barn. Hun vil vejlede dig og din eventuelle partner om amning eller anden ernæring.

Efter barselsbesøget

Efter barselsbesøget aftaler i sammen med jeres sundhedsplejerske, hvornår det næste besøg skal være. Sundhedsplejersken tilbyder besøg med faste intervaller for at følge barnets udvikling fra fødsel til ca. 9 måneders alderen. Sundhedsplejersken kan derudover også tilbyde jer besøg ved særlige behov.

Hjemmebesøgene er fordelt således:

  • Barselsbesøg (tilbydes, når barnet er ca. 4 - 6 dage gammelt)
  • Etableringsbesøg (når barnet er ca. 7-10 dage gammelt)
  • 3 - 4 ugers besøg
  • 2 måneders besøg med tilbud om screening for efterfødselsreaktion hos begge forældre
  • 4 - 5 måneders besøg
  • 9 - 10 måneders besøg. Sundhedsplejersken foretager en PUF (psykisk - udvikling og funktions undersøgelse)

Hvis I er to forældre, ser Sundhedsplejen gerne, at I begge er tilstede ved hjemmebesøgene, hvis det er muligt. Sundhedsplejersken forsøger at tilpasse sig tidspunkter, hvor der kan tages hensyn til, at I begge kan være med fra fx kl. 8 eller sidst på dagen.

Hvis der er sygdom i hjemmet, bedes du/I aflyse besøget, af hensyn til at mindske risiko for smittespredning til andre børn.

Kontakt

Sundhedsplejen

Du kan kontakte din sundhedsplejerske på telefon mandag til fredag kl. 8-16. Du er velkommen til at lægge en besked på telefonsvareren.

Du kan også skrive en mail til din sundhedsplejerske.

Du vil blive kontaktet i løbet af næste hverdag.

Sundhedsplejersker i Dragør

Ledende sundhedsplejerske

Dorthe Svendsen
dorthes@dragoer.dk
Telefon: 51 57 77 51
Træffes ikke fredag

St. Magleby Skole

Ania Steffensen
anias@dragoer.dk
Telefon: 51 57 77 50

Marianne Ring Holte
marianner@dragoer.dk
Telefon: 30 10 10 85

Dragør Skole

Christina Bang
christinab@dragoer.dk
Telefon: 51 57 77 49

Nordstrandsskolen

Charlotte Frøsig Hansen
charlotf@dragoer.dk
Telefon: 51 57 77 48