Skip navigationen

Tilsyn

Styrelsen for Patientsikkerhed fører tilsyn med sundhedsplejen.

Styrelsen for Patientsikkerheds tilsyn

Formålet med tilsynet er at vurdere patientsikkerheden og at understøtte læring på behandlingsstedet. Dragør Kommune blev udtrukket til et planlagt tilsyn på baggrund af en stikprøve i 2019. 

Tilsynsrapporten er publiceret på Styrelsen for patientsikkerheds hjemmeside. Rapporten vil være offentlig tilgængelig i 3 år.