Skip navigationen

Fyrværkeri

Regler for fyrværkeri. Du kan kun købe og affyre fyrværkeri i en kortere periode. I Dragør gamle by og St. Magleby by er der permanent forbud mod at affyre fyrværkeri. Her på siden kan du se kort over områderne.

Regler for fyrværkeri

  • Der må sælges fyrværkeri til forbrugerne fra den 15. december til og med 31. december
  • Der må anvendes fyrværkeri fra 27. december til og med 1. januar

Permanent fyrværkeriforbud

Kommunalbestyrelsen i Dragør, har den 30. januar 2001, godkendt et permanent fyrværkeriforbud i henhold til beredskabsloven, Lov nr. 1054 af 23. december 1992. Forbuddet gælder de gamle bydele i Dragør og St. Magleby. Se områderne på kortene herunder.

Afgrænsning

Dragør gamle bydel

I et område begrænset mod øst af en linje 300 meter fra kystlinjen. Mod syd langs sydsiden af stien fra Søndre Strandvej til badeanstalten og langs sydsiden af Wiedersvej til anlæggets vestkant. Mod vest langs anlægget og kirkegårdens vestkant til Stationspladsens vestkant. Mod nord langs nordsiden af Hollændervej og Annasvej til Strandstien.

Kort Dragør gamle bydel

St Magleby

I et område begrænset mod øst langs en linje 300 meter øst for østsiden af kirkegårdens østskel. Mod syd langs en linje 300 meter syd for Søndergade. Mod vest langs en linje 300 meter vest for Kinkelgade og mod nord langs en linje 300 meter nord for Nordre Dragørvej.

Kort St Magleby 

Dyrehold

I områder nærmere end 100 meter fra en landbrugsejendom med dyrehold, en hundekennel eller et område med udegående dyr.

Eksempelvis her: Kort 

Kontakt

Hovedstadens Beredskab

Hovedstadens Beredskab

Vagtcentral: 33 15 30 75

Vagthavende operationschef: 26 88 29 80