Skip navigationen

Sirenevarsling

Når du hører sirenen den første onsdag i maj, er der ikke fare på færde! Danmarks sirener bliver afprøvet én gang om året.

Hvornår

Redningsberedskabet gennemfører den årlige demonstration af varslingssystemet den første onsdag i maj kl. 12:00 - 12:15.

Hvordan

Varslingssirenerne afgiver 3 signaler á 45 sekunders varighed:

  1. Først lyder der et varslingssignal: “Gå inden døre”. Varslingssignalet består af en lyd, som stiger hurtigt og derefter falder langsomt. Lyden kommer fire gange, og signalet varer i alt 45 sekunder.
  2. Efter cirka tre minutter gentages varslingssignalet. signal: “Gå inden døre”.
  3. Efter yderligere tre minutter afgives et afvarslingssignal, som betyder, at faren er drevet over. Afvarslingssignalet består af én lang ensartet tone, som varer 45 sekunder: “Faren er forbi”

Foruden den årlige test med lyd afprøves sirenerne hver nat året rundt uden lyd.

Hold afstand

Personer, der opholder sig i en vandret linje inden for 40 meter fra en sirene for eksempel på tage, løber en risiko for at pådrage sig høreskader, når sirenen lyder. Effektivt høreværn skal derfor altid anvendes.

Det er en prøve - ring IKKE til alarmcentralen!

Når sirenerne lyder den 1. onsdag i maj 12.00 er der kun tale om en demonstration. Lad derfor være med at ringe til politi, brandvæsen eller Falcks Redningskorps, når sirenerne lyder. Hvis telefonen blokeres, kan livsvigtige meddelelser ikke komme igennem til alarmcentralen. Det kan i værste fald koste menneskeliv!

Kontakt

Hovedstadens Beredskab

Hovedstadens Beredskab

Vagtcentral: 33 15 30 75

Vagthavende operationschef: 26 88 29 80     

Hjemmeside: hbr.dk