Skip navigationen

Hønsehold

Før anskaffelse af høns kan det være klogt at gøre sig sine overvejelser.

Orienter dine naboer

Hønsehold kan give anledning til støj- og lugtgener. Kommunen anbefaler, at kommende hønseholdsejere altid orienterer naboerne om planerne om hønsehold og placering af hønsegården.

På den måde kan man som kommende hønseholdsejer tage naboerne med på råd, med hensyn til placering, indretning og drift af hønseholdet.

Kontakt

Plan og Teknik - sekretariat

Du kan sende en sikker mail til Plan og Teknik - sekretariatet
OBS! Når du sender en mail til os, bliver du bedt om at bruge din NemID. På den måde bliver mailen sikker, og du kan skrive dine personlige oplysninger som fx dit cpr.nr.