Skip navigationen

Forholdsregler ved besøg i fjerkræhold, der har rotter

Forholdsregler ved besøg i fjerkræhold (i forbindelse med at der er konstateret fugleinfluenza i Danmark)

Hermed retningslinjer for besøg i fjerkræhold, gælder også ved volierer og med tamfugle:

  • Fodergange må så vidt muligt ikke betrædes.
  • Dyr må kun berøres, såfremt det er påkrævet.

For at undgå disse ting skal rottefænger bruge engangskedeldragt med hætte, samt engangshandsker samt gummistøvler.

Da dette er en bekostelig affære bliver der lagt et gebyr på besøget.

I første omgang dækker Rentokil den ekstra udgift der er ved besøget. men efterfølgende bliver der sendt en opkrævning til ejeren/borgeren.

Kommunen er forpligtiget til at bekæmpe/fange rotter hos borgerne.

Kontakt

Tårnby Kommune Miljø

På fem centrale områder har Dragør Kommune forpligtet sig til at indgå et forpligtende samarbejde med nabokommunen Tårnby. Samarbejdet betyder, at Tårnby kommune er myndighed på området og ansvarlig for sagsbehandlingen.

Telefon: 32 47 15 05