Skip navigationen

Skorstensfejer

Hvis du har en skorsten på dit hus, har du pligt til at få den renset af en skorstensfejer mindst én gang om året. Dragør Kommune samarbejder med en skorstensfejermester, som sørger for den lovpligtige skorstensfejning i kommunen.

Hvornår skal du kontakte skorstensfejeren?

Du skal kontakte skorstensfejeren, hvis:

  • du har spørgsmål til arbejdets udførsel
  • du har spørgsmål om de ydelser, du er blevet opkrævet for
  • din brændeovn er blevet lukket
  • du er skiftet til fyringsanlæg, der ikke kræver skorsten

Opkrævning og tilbagebetaling af gebyr

Vi opkræver gebyrer for skorstensfejning via ejendomsskattebilletten, men det er skorstensfejerne selv, der tilbagebetaler beløb, der er opkrævet ved en fejl.

Selvom du mener, at gebyret ikke er rigtigt, skal du altså stadig betale det beløb, der står på ejendomsskattebilletten - derefter skal du henvende dig direkte til din skorstensfejer og få ham til at tilbagebetale beløbet. Du får ikke en ny ejendomsskattebillet, selvom du skal have penge tilbage.

Til- og framelding

Hvis du har fået bygget eller nedlagt en brændeovn og skorsten, skal du henvende dig til skorstensfejeren for at til- eller framelde skorstensfejning.

Det er et lovkrav, at skorstene skal renses mindst én gang om året af en skorstensfejer. Du kan derfor kun framelde dig skorstensfejning, hvis brændeovn og skorsten er lukket af efter gældende regler, og det er bekræftet af en skorstensfejer.

Kontakt

Skorstensfejer Kenneth Thode

Telefon: 27 64 66 03

Du kan også sende en sikker mail
kt@skorstensfejeren.dk