Skip navigationen

Meld flytning

Du skal melde flytning til kommunen senest fem dage, efter du har skiftet adresse.

Hvad er en c/o-adresse?

Hvis du flytter ind hos en ejer eller lejer, og dit eget navn ikke står på døren, skal du angive ejerens eller lejerens navn i feltet 'Hos (c/o er en forkortelse for det engelske udtryk "Care of")'.

Du kan ikke registreres i CPR på en c/o-adresse, hvis du ikke rent faktisk også bor der.

Kommunen kræver, at ejeren/lejeren med en logiværterklæring bekræfter, at du bor hos ham eller hende.

Har du spørgsmål, kan du kontakte Borgercentret.

 • Når du skal flytte
 • Anmeld flytning til folkeregistret

  Du har pligt til at oplyse din nye adresse senest fem dage, efter du har skiftet bopæl. Flyttedatoen er den dag, du faktisk er flyttet ind. Det vil sige, når du har flyttet dine ejendele og overnatter på adressen.

  Du kan tidligst anmelde flytning fire uger, før du skifter adresse.

  Du skal melde din flytning digitalt, og du vælger samtidigt din læge.

  PostNord får automatisk besked om din flytning, når den træder i kraft. Husk at sætte navn på din nye brevkasse.

  Har du i en afgrænset periode brug for at få din post sendt til en anden adresse end din folkeregisteradresse, skal du give dine afsendere besked.

  Adressebeskyttelse

  Hvis du ønsker adressebeskyttelse, skal du huske at søge om det i forbindelse med din flytteanmeldelse.

  Bemærk dog, at du selv skal give besked til PostNord, hvis du vil have hemmelig adresse. Dermed frabeder du dig videregivelse af information til andre distributionsselskaber end PostNord.

  Obligatorisk digital selvbetjening

  Hvis du ikke har mulighed for at betjene dig selv på nettet, kan du få hjælp i kommunens borgerservice.

  Bøde

  Hvis du ikke anmelder din flytning i tide, kan du få en bøde.

  Hvad er en c/o-adresse?

  Hvis du flytter ind hos en ejer eller lejer, og dit eget navn ikke står på døren, skal du angive ejerens eller lejerens navn i feltet 'Hos (c/o er en forkortelse for det engelske udtryk "Care of")'. Du kan ikke registreres i CPR på en c/o-adresse, hvis du ikke rent faktisk også bor der.

  Kommunen kan kræve, at ejeren/lejeren med en logiværterklæring bekræfter, at du bor hos ham eller hende.

 • Valg af læge ved flytning

  Det er gratis at skifte læge, når det sker samtidigt med din flytteanmeldelse til kommunens folkeregister. Du kan frit vælge en læge eller klinik, der har åbent for tilgang af nye patienter.

  Du kan læse mere om reglerne for at skifte læge på siden 'Valg af læge'.

 • Kommunen kan ændre din adresse i CPR

  Kommunen har ret til at ændre dine oplysninger, hvis:

  • det kan bevises, at du ikke bor på den adresse, du er registreret med i CPR
  • eller du nægter at ændre din adresse.
 • C/O-adresse, logerende og logivært

  Hvis du skal være logerende og dit eget navn ikke kan stå på døren eller postkassen, skal du i den digitale flytteanmeldelse oplyse:

  • ejeren/udlejerens, dvs. logiværtens, navn i feltet ”C/O Navn”
  • om den eller de nuværende beboere bliver boende på adressen

  C/O er en forkortelse af det engelske udtryk ”care of” og svarer til 'boende hos'.

  Når du registrerer dig på en C/O-adresse, betyder det, at du tilmelder dig, bor, sover og jævnligt opholder dig fysisk på adressen.

  Logiværtserklæring

  Kommunen kan bede ejeren/udlejeren, dvs. logiværten, om at bekræfte, at du bor og sover på adressen. Det sker ved, at ejeren/udlejeren udfylder en logiværtserklæring.

 • Hvordan får jeg stadig post til døren?

  Er du bevægelseshæmmet eller har andre nedsatte funktioner, kan du få posten bragt til din dør. Der gælder ingen særlige regler for folkepensionister på området, men fælles er, at du skal søge kommunen om at få posten bragt til døren.

  Læs mere om reglerne her:

 • Hvor længe bliver min post eftersendt?

  Når du har meldt flytning, bliver breve, aviser, blade og magasiner automatisk eftersendt til din nye adresse de følgende seks måneder.

  Dog eftersender PostNord ikke pakker. De bliver sendt retur til afsenderen.

  Har du i en afgrænset periode brug for at få din post sendt til en anden adresse end din folkeregisteradresse, skal du give dine afsendere besked.

 • Aflæs din el- og vandmåler og meld flytning til leverandør

  Når du flytter, skal du udover at give besked til kommunen, sørge for at aflæse din elmåler og anmelde flytning til din el-leverandør. Ifølge retningslinjerne hæfter den enkelte forbruger for elforbruget på fraflytningsadressen, indtil den dato, hvor aftalen er officielt opsagt.

  Du skal desuden aflæse måleren i den nye bolig og give el-leverandøren besked om, hvad måleren viser.

  På din el-leverandørs hjemmeside kan du læse mere om, hvad du skal gøre, når du flytter.

  Hvis det er relevant, skal du også aflæse målere og melde flytning til din varme-, gas- og vandleverandør.

  Find oplysninger om alle el-leverandører via Elpristavlen:

  Find oplysninger om alle gas-leverandører via Gasprisguiden:

 • Flytte hjemmefra

  Når du flytter hjemmefra, har du pligt til senest fem dage efter flytningen at melde flytning til kommunen.

  Du kan sende en flyttemeddelelse til kommunen via selvbetjeningsløsningen 'Anmeld flytning til folkeregistret'. PostNord får automatisk besked om din nye adresse.

  Meddel selv adresseændring til dine øvrige kontakter. Fx: Din arbejdsgiver, blodbanken, diverse abonnementer, fritidsaktiviteter, konto- og medlemskort, din tandlæge.

  Under 18 år

  Det er dine forældre, som bestemmer, hvor du skal bo, indtil du bliver myndig som 18-årig. Hvis du skal flytte adresse alene, skal din forælder med forældremyndighed gå til borgerservice for at meddele adresseændringen.

  Hvis det går dårligt derhjemme, kan du få hjælp i kommunen. Børnetelefonen kan guide dig til den bedste hjælp. Ring til Børnetelefonen på 116 111.

 • Børn og flytning

  Et barn skal, ligesom voksne, være registreret på den adresse, hvor det opholder sig mest. Det gælder også, hvis I som forældre bor hver for sig, og uanset hvem af jer, der er bopæls- eller samværsforælder.

  Hvis barnet bor hos dig, og du ønsker at ændre barnets bopælsadresse, skal du varsle det til den anden forælder senest seks uger, før flytningen finder sted. Dette gælder både, hvis I har fælles forældremyndighed, eller hvis én af jer har forældremyndigheden alene.

  Hvordan anmelder jeg adresseændring for mit barn?

  Når dit mindreårige barn skal flytte adresse uden du flytter med, skal du anmelde det til borgerservice i kommunen. Inden flytningen af barnet kan træde i kraft, skal kommunen sikre sig, at forældrene er enige, uanset hvem der har forældremyndigheden.

  Den anden forælder får et brev fra kommunen, et partshøringsbrev.

  • Ved enighed mellem forældrene registrerer kommunen den nye adresse for barnet.
  • Ved uenighed mellem forældrene beder kommunen om flere oplysninger om barnets faktiske ophold. Derefter træffer kommunen en afgørelse
  Hvilke konsekvenser har registreringen af barnets bopæl?

  Registreringen har både betydning for tildelingen af offentlige ydelser og tilskud og for jeres bidrag til forsørgelsen af barnet.

 • Hvis du vil klage

  Ønsker du at klage over kommunens afgørelse i forbindelse med ændring af din adresse, skal du sende klagen til din bopælskommune. Kommunen vil herefter sende klagen videre til CPR-kontoret under Økonomi- og Indenrigsministeriet, hvis kommunen fastholder afgørelsen.

Skrevet af borger.dk

Lovgivning

Du kan se de gældende love og regler om flytninger inden for Danmark i kapitel 4 i "Bekendtgørelse af lov om Det Centrale Personregister".

Kontakt

Borgercentret

Åbningstider

 

Mandag - tirsdag: 10:00 - 14:00

Onsdag: Lukket

Torsdag: 10:00 - 18:00

Fredag: 10:00 - 13:00

Telefon: 32 89 01 00

Du kan også sende en mail til Borgercentret
borgerogsocial@dragoer.dk