Skip navigationen

Beboerklagenævn

Lejere og udlejere inden for det almennyttige boligbyggeri kan få en sag behandlet i beboerklagenævnet.

Beboerklagenævnet træffer blandt andet afgørelse om:

 • formalia ved varsling af huslejeforhøjelser
 • boligens stand ved indflytning
 • vedligeholdelse og istandsættelse
 • tilbagebetaling af beboerindskud eller depositum
 • betaling af varme, vand og lignende
 • bytte, fremleje og fortsættelse af lejemålet
 • overtrædelse af husorden
 • lovligheden af beslutninger truffet af beboerdemokratiet

Beboerklagenævnets medlemmer

 • Morten Duus (formand)
 • Kurt Børgesen (lejerrepræsentant)
 • Jørgen Honoré (udlejerrepræsentant)

Suppleanter

 • Elisabeth Haase (suppleant for formand)
 • Camilla Schwalbe (suppleant for lejerrepræsentant)
 • Leif Ingersholm (suppleant for udlejerrepræsentant) 

Gebyr

Ved indbringelse af sager skal der i 2017 betales et gebyr på kr. 143,00. Gebyret reguleres en gang årligt, pr. 1. januar.

Gebyret skal overføres til Dragør Kommunes konto i Nordea, reg. 2191 kt. 6276191002. Overførslen skal mærkes med "Beboerklagenævn og adressen sagen vedrører".

Beboerklagenævnet er ikke en del af den kommunale forvaltning, og nævnet kan derfor ikke yde råd og vejledning.

Bor du i privat udlejningsbolig?

Lejere og udlejere inden for det private udlejningsbyggeri skal rette henvendelse til Huslejenævnet.

 

Kontakt

Beboerklagenævnet

Du skal skrive til beboerklagenævnet via e-mail dragoer@dragoer.dk. Skriv beboerklagenævnet og adresse på lejemålet i emnefeltet. 

Telefon: 32 89 01 16