Det koster et beløb på 4.016 kr. pr. lejemål, som Huslejenævnet skal besigtige med henblik på at vurdere, om lejemålet kan gennemgribende forbedres.