Skip navigationen

Om beboerklagenævn

Lejere og udlejere inden for det almennyttige boligbyggeri kan få en sag behandlet i beboerklagenævnet.

Beboerklagenævnet træffer blandt andet afgørelse om:

 • formalia ved varsling af huslejeforhøjelser
 • boligens stand ved indflytning
 • vedligeholdelse og istandsættelse
 • tilbagebetaling af beboerindskud eller depositum
 • betaling af varme, vand og lignende
 • bytte, fremleje og fortsættelse af lejemålet
 • overtrædelse af husorden
 • lovligheden af beslutninger truffet af beboerdemokratiet

Beboerklagenævnets medlemmer

 • Stine Fink Hansen (formand)
 • Camilla Corneliussen (lejerrepræsentant)
 • Søren Keldorff (udlejerrepræsentant)

Suppleanter

 • Cecilie Kruse (suppleant for formand)
 • Monna Sørensen (suppleant for lejerrepræsentant)
 • Kim Carlsen (suppleant for udlejerrepræsentant) 

Gebyr

Ved indbringelse af sager skal der i 2021 betales et gebyr på kr. 147,00. Gebyret reguleres en gang årligt, pr. 1. januar. 

Gebyret skal overføres til Dragør Kommunes konto i Nordea, reg. 2191 kt. 6276191002. Overførslen skal mærkes med "Beboerklagenævn og adressen sagen vedrører".

Beboerklagenævnet er ikke en del af den kommunale forvaltning, og nævnet kan derfor ikke yde råd og vejledning.

Bor du i privat udlejningsbolig?

Lejere og udlejere inden for det private udlejningsbyggeri skal rette henvendelse til Huslejenævnet.

 

Kontakt

Beboerklagenævnet

Du skal henvende dig på Digital Post til beboerklagenævnet.

Telefon: 32 89 01 00

Du kan også sende en mail til Beboerklagenævnet
OBS! Når du sender en mail til os, bliver du bedt om at bruge din NemID. På den måde bliver mailen sikker, og du kan skrive dine personlige oplysninger som fx dit cpr.nr.