Skip navigationen

Beskæftigelsesplan 2021

Beskæftigelsesplanen er udtryk for den overordnede politiske vision for beskæftigelsesområdet.

Formål med beskæftigelsesindsatsen

Formålet med beskæftigelsesindsatsen er at støtte borgerne i Tårnby og Dragør i at etablere en tilknytning til arbejdsmarkedet eller bevare den eksisterende kontakt. Derudover er det Jobcentrets opgave at sikre, at virksomhederne får den ønskede arbejdskraft. 

Beskæftigelsesindsatsen varetages af Jobcenter Tårnby

Jobcenter Tårnby varetager alle opgaver, som omhandler beskæftigelse i forhold til forsikrede ledige, starthjælps-, integrationshjælps- og kontanthjælpsmodtagere, revalidender og andre personer med nedsat arbejdsevne, modtagere af ledighedsydelse, borgere i fleks- og skånejob, sygedagpengemodtagere samt opgaver i forbindelse med integrationen af flygtninge og indvandrere. Herudover varetages ansøgning om hjælpemidler, personlig assistance samt ansøgning om fortrinsadgang for handicappede.

Beskæftigelsesrettede opgaver overfor virksomheder

Tilsvarende varetager Jobcentret alle beskæftigelsesrettede opgaver i forhold til virksomhederne, herunder medvirker jobcentret til formidling af arbejdskraft, rådgivning og vejledning, hjælp til arbejdsfastholdelse af virksomheders medarbejdere, etablering af fleksjob, skånejob, hjælp til ansatte med handicaps, løntilskud, virksomhedspraktik, etablering af voksenlærlingeaftaler mv.

Kontakt

Ydelsesteamet

Telefon: 32 89 02 54, 32 89 02 64 og 32 89 02 46 - Telefontid mellem kl. 10-12

Du kan også sende en sikker mail til Ydelsesteamet
OBS! Når du sender en mail til os, bliver du bedt om at bruge din NemID. På den måde bliver mailen sikker, og du kan skrive dine personlige oplysninger som fx dit cpr.nr.