Skip navigationen

Netværksgruppe

Netværksgruppe Netværksgruppen i Dragør tilbyder hjælp og rådgivning til flygtninge og indvandrere i alle aldre. Det sker mandage på St. Magleby Skole.

Det kan vi hjælpe med

Netværksgruppen tilbyder lektiehjælp, sprogtræning og hverdagsrådgivning til flygtninge og indvandrere. Hverdagsrådgivning er f.eks. hjælp til udfyldning af skrivelser fra det offentlige. kommune eller ministerier.

Både børn, unge og voksne er meget velkomne.

Tid og sted

Netværksgruppen holder i øjeblikket orlov til oktober 2019. 

Andre aktiviteter

Gruppen arrangerer også sociale og kulturelle oplevelser. Vi har en sommerudflugt, en teatertur om vinteren og en fællesspisning i november.

Om Netværksgruppen

Netværksgruppen i Dragør er en frivilliggruppe under Dansk Flygtningehjælp, som er oprettet i samarbejde med Dragør Kommune.

Netværksgruppens formål

Netværksgruppen har til formål at hjælpe børn, unge og voksne med flygtninge- eller indvandrerbaggrund til en bedre integration i det danske samfund og fremme dialogen på tværs af etnisk og kulturel oprindelse.

Kontakt

Netværksgruppe - integration

Telefon: 32 94 06 36